Новини кафедри

          

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НА ВАРТІ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Доцентом кафедри фінансів та банківської справи Оленою Гасій прийнято участь у вебінарі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та міжнародної компанії Plagiat.pl. (Польща), де розглянули проблеми, пов'язані з недотриманням здобувачами освіти принципів академічної доброчесності в наукових роботах.

Про ефективність процедури перевірки на плагіат, пошук плагіату по звіту ефективності, ризики використання безплатних антиплагіатних онлайн-сервісів тощо говорили виконавчий директор StrikePlagiarism.com International в Україні Ali Tahmazov (Алі Тахмазов) та директор із бізнес-розвитку Plagiat.pl. Максим Маєвський.

По завершенню вебінару всі учасники пройшли контрольний експрес-тест, за результатами якого були видані сертифікати.

          

Враховуючи постійний розвиток бізнесу та появу нових форм господарювання й методів розрахунків з’являються нові види грошових потоків, дослідження яких є особливо актуальним для студентів-магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», оскільки зовсім скоро їм доведеться працювати на підприємствах, що переходять до європейських ринкових стандартів. З метою вивчення нових видів грошових потоків, що формуються в сучасних умовах господарювання, доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Тимошенко О.В. 21.10 2020 р. було проведено індивідуальне заняття з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

          

Яка «температура» на світовому та українському фондових ринках з’ясовували студенти-фінансисти  гр. ФК б-21 та ФБСС б-21 20.10.2020 р. під час чергової дистанційної лекції зав. кафедрою фінансів та банківської справи Яріш О.В. з дисципліни «Інвестування».

У пошуках відповіді студенти під час он-лайн заняття знайомилися із сучасними формами та напрямами фінансового інвестування для індивідуальних та інституційних інвесторів, актуальними тенденціями на фондових ринках, новаціями законодавства щодо цінних паперів. Невирішенимиж поки залишилися питання: Як пандемія впливає на зарубіжні та вітчизняний фондові ринки і чи варто інвестувати у цінні папери під час кризи? Далі буде…….)))

          

21.10. 2020 доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. було  проведено практичне заняття (2 год.) в режимі відеозв'язку для студентів груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання  з навчальної дисципліни "Банківська справа" за темою "Діяльність банку на ринку цінних паперів", у тому числі розглядалися практичні аспекти фінансових розрахунків за операціями банку з акціями, облігаціями, депозитними сертифікатами тощо. 

          

21.10.2020 р. доцентом кафедри фінансів та банківської справи Ганною Сидоренко-Мельник було проведено практичне заняття з навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» групи ФК - 41, ФК-21 інт.

Корпоративні фінанси - це відносно самостійна сфера фінансової системи, що охоплює широке коло грошових відносин, пов'язаних з формуванням і використанням капіталу, доходів, грошових фондів в процесі кругообігу коштів. У країнах з розвиненою ринковою економікою корпорації посідають перше місце серед усіх типів підприємств щодо обсягу активів, реалізації і прибутку. Наприклад, у США корпораціями здійснюється 80 % всіх продаж і вони отримують 90 % прибутку.

Корпоративні фінанси порівняно з фінансами підприємств інших організаційно-правових форм мають найбільш складну внутрішню систему функціонування, яка потребує спеціального вивчення. Отже, вивчення корпоративних фінансів дозволяє більш предметно опанувати методологією і методикою прийняття оптимальних фінансових рішень в різних сферах підприємництва.

Сьогодні обговорювались переваги та недоліки сучасних моделей корпоративного управління. Студентками презентовано англо-американську та німецьку моделі. Тема досить складна, але коли цікаво – дистанційно чи в аудиторії – не має різниці. Тому роботу зроблено, а матеріал засвоєно.

Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність більш якісної і різноманітної підготовки фахівців економічного профілю. Впровадження курсу «Основи оцінки вартості підприємства» продиктовано часом і об’єктивно необхідно для підвищення професійного рівня майбутніх кадрів. Крім цього, слід відмітити, що на сьогоднішній день досить високим є попит на професійні послуги з оцінки. Основними замовниками оціночних робіт в Україні виступають банки, інвестиційні фонди, фірми та підприємства. Послуги досвідченого оцінювача необхідні для визначення доцільності та ефективності інвестування коштів в ті або інші об'єкти. Вже зараз є ситуації, коли без експертної оцінки не обійтися і простим громадянам.

Аналіз практики оцінки вартості підприємства в Україні, орієнтація її на Міжнародні, Європейські стандарти оцінки дозволяє зробити висновок про те, що в Україні сформувалася цілісна система методичних і практичних основ оцінки майна та майнових прав як самостійної дисципліни.

Саме базовим питанням була присвячена настановна лекція на тему «Теорія оцінки. Основні поняття, принципи та цілі оцінки вартості підприємства» та практичне заняття з дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства» для студентів заочної повної дистанційної форми навчання групи ФК-51, яке відбулось 21.10.2020 р. (провідний викладач: доцент кафедри фінансів та банківської справи Ганна Сидоренко-Мельник). Дистанційно, але продуктивно. Про це свідчить велика кількість питань, на які студентами  заочної повної дистанційної форми навчання отримані розгорнуті відповіді.

          

21.10.20 викладачем кафедри «Фінансів та банківської справи» к.е.н., доц. Соколовою А.М. було проведено леційне заняття з дисципліни «Страхування» для студентів 3 курсу (інтегрованих) денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», на якому, в межах теми «Страховий ринок», було розкрито сутність основних понять теми, головні тенденції розвитку страхових компаній та їх рейтинг в Україні за основними показниками та різними видами страхування, а також окреслено актуальні проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в сучасних умовах.

          

Лекційне заняття на тему «Ринок пайових цінних паперів»

21 жовтня 2020 року відбулося лекційне заняття з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок та фінансові інститути» для студентів академічних груп ФК б-31, ФК б мноц-31 денної форми навчання.  Старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Горбунова Олена Андріївна розкрила тему «Ринок пайових цінних паперів», яка включала такі питання: 1)  Ринок акцій. Випуск, реєстрація та розміщення; 2) Особливості акцій корпоративного інвестиційного фонду; 3) Характеристика інвестиційних сертифікатів; 3) Емісія та обіг сертифікатів фонду операцій з нерухомістю.

          

МОЖЛИВОСТІ КАР’ЄРИ У СФЕРІ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ:
ОН-ЛАЙН ДІАЛОГ ФІНАНСИСТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ З РОБОТОДАВЦЕМ

Ефективна багатостороння взаємодія між вищим навчальним закладом і стейкхолдерами є сьогодні запорукою продуктивного розвитку всіх сторін діалогу (УНІВЕРСИТЕТ – РОБОТОДАВЕЦЬ – СТУДЕНТ). Університет отримує можливість підвищення ефективності працевлаштування студентів і випускників, а також актуалізації навчального процесу з урахуванням вимог ринку праці. Роботодавець зацікавлений у діалозі з Університетом, щоб розвивати та навчати фахівців, які після закінчення ВНЗ вже будуть адаптовані до робочого процесу. Студент  фокусує увагу на набутті ним комплексу фахових компетенцій, що необхідні для побудови успішної професійної  кар’єри.

Переконливим доказом того, що колектив кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ піклується про майбутнє працевлаштування своїх студентів є організація он-лайн діалогу фінансистів-першокурсників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з роботодавцем – директоркою філії ПрАТ «СК «Провідна» в м. Полтава Бездудною Ларисою Григорівною.

«Професія страхового агента дуже приваблива, бо надає можливість мати стабільні доходи, вільний графік і широке коло спілкування»  –зазначила Лариса Григорівна, чим і зацікавила майбутніх фінансистів.

Пані Лариса провела цікаву он-лайн екскурсію по офісу страхової  компанії «Провідна», під час якої студенти мали можливість, не залишаючи власних домівок, опинитися у робочій атмосфері  сучасної страхової компанії. Розповіла про сутність страхування, посади, які можна обіймати в страховій сфері, актуальність та перспективи страхового бізнесу і, навіть, про рівень заробітних плат.

У жвавій дискусії студенти отримали відповіді на питання щодо ситуацій у яких не буде здійснено страхове відшкодування за різними видами страхування; основних тенденцій розвитку послуг страхування життя та медичного страхування;  можливостей проходження виробничої практики, вимог до претендентів на працевлаштування, дрес-коду та бізнес-етики у страховій компанії.

Актуальною для присутніх виявилась інформація про новий страховий продукт медичного страхування в сучасних умовах пандемії – «СТОП.КОРОНАВІРУС». Це страхування на випадок встановлення діагнозу COVID-19, при якому здійснюється виплата страхового відшкодування в разі стаціонарного лікування при будь-якому перебігу хвороби COVID-19.

Як результат, студенти отримали унікальний досвід спілкування із досвідченим фахівцем страхового бізнесу та корисні поради потенційного роботодавця.

          

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій
Кафедра фінансів та банківської справи

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗАОЩАДЖЕНЬ У ПУЕТ:
ТВОРИМО ФІНАНСОВЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ РАЗОМ

               

Кафедра фінансів та банківської справизапрошує учнів ЗОШ I-III ступенів, гімназій, ліцеїв узяти участь в oн-лайн конкурсі «Світ фінансів», присвяченому Всесвітньому дню заощаджень.

Метою конкурсу є сприяння розвитку особистості через використання сучасних технологій навчання, надання можливостей для перевірки власного фінансового IQ дистанційно незалежно від місця проживання та виявлення актуальних проблем сучасного стану фінансово-грошової системи України в умовах карантинних обмежень.

Конкурс  проводитиметься  у два етапи:

ПРОГРАМА КОНКУРСУ:

з 15 жовтня до 19 жовтня – реєстрація учасників за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6Q1mrm4vqrrsKucyG2FWviGdRR-mmCNpkJtVT6rtoQz45Ew/viewform

із 20 жовтня до 22 жовтня – проходження тестування на визначення фінансового IQ (зареєстровані на сайті учасники конкурсу отримують доступ до дистанційного тесту «Фінансове IQ» на сайті el.puet.edu.ua та опрацьовують його протягом відведеного часу);

із 23 жовтня – визначення результатів та запрошення переможців до конкурсу есе;

із 24 жовтня до 29 жовтня – написання есе та їх перевірка;

30 жовтня – презентація кращих есе та нагородження переможців.

Переможці отримають цінні призи та сертифікат учасника.

Контактні особи:

Тимошенко О.В., к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи  (095)5155580.
Соколова А.М., к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи (050) 1688103.

Реєстрація та участь у конкурсі є безкоштовними.

Кожен має можливість досягнути вершини турніру, набувши досвіду й використавши свою логіку, уміння, навики та знання!

          

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

06-07 жовтня 2020 року відбулося перше у навчальному році засідання студентського наукового гуртка «Світ фінансів». Студенти першого курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування разом з керівником гуртка Гудзь Тетяною Павлівною обговорили актуальні питання по темі: «Формула добробуту домогосподарства». З доповідями виступили студенти:

          

ГОТУЄМОСЯ ДО НОВИХ ВІДКРИТТІВ У СФЕРІ ІНВЕСТУВАННЯ

Тема інвестування у сучасному світі – життєва необхідність кожного, хто піклується про своє фінансове благополуччя.  Стереотипне уявлення  про можливості  та напрямки інвестування, відсутність навичок інвестиційної культури та практичного досвіду,  зупиняє багатьох на шляху до особистого фінансового успіху.

Під час он-лайн лекції з навчальної дисципліни «Інвестування» 06.10.2020 року студенти  2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» під керівництвом завідувача кафедри фінансів та банківської справи  доц., к.е.н. Яріш О.В., руйнуючи стереотипи, опановували базові принципи формування, збільшення та збереження особистого капіталу.

Мрії про власну фінансову незалежність спровокували особливу цікавість студентів до питань: Як обрати надійний банк? На що варто звернути увагу при виборі депозитної програми? Які тенденції сьогодні превалюють на кредитному ринку?

          

24 вересня 2020 року доцент кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н., доцент Гасій Олена взяла участь у круглому столі на тему «Роль досліджень молодих учених у забезпеченні якості освіти та якості освітньої діяльності» ініційованого радою молодих учених при МОН України за організаційної підтримки Управління Державної служби якості освіти у Полтавській області. На зустрічі були присутні представники рад та об’єднань молодих учених Полтавщини, департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, рад молодих вчених закладів освіти Полтавщини та ради молодих вчених при МОН України. На зустрічі обговорювалися актуальні проблеми сучасної наукової діяльності та якості вищої освіти, зокрема обговорювалися шляхи залучення молоді до наукових досліджень щодо забезпечення якості освіти.

          

ЗУСТРІЧ З ПЕРШОКУРСНИКАМИ

14 вересня відбулася зустріч викладачів кафедри фінансів та банківської справи з першокурсниками спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Новоспечених фінансистів привітала завідувач кафедри Яріш Олена Валентинівна. У своєму виступі вона приділила увагу тим позитивним і негативним аспектам підготовки фахівців з фінансів, що присутні сьогодні – це і наші досягнення, і наші поточні проблеми. Про організацію навчального процесу, правила внутрішнього розпорядку та заходи, що регулярно проводяться в університеті (наукові, культурно-масові, спортивні тощо) розповіла куратор студентів першого курсу – Соколова Альона Миколаївна.

Всі викладачі кафедри привітали першокурсників з початком студентського життя та побажали гарного настрою і натхненного навчання.

          

ПІДСУМКИ РОБОТИ
ЗА 2019-2020
 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Кафедра фінансів та банківської справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» підвела підсумки роботи за 2019-2020 навчальний рік.

За цей навчальний рік викладачами кафедри підготовлено близько 100 науково-методичних розробок, з яких третина – це наукові статті, в тому числі 9 статей, опублікованих в українських та зарубіжних виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection. За оновленими навчальними планами у відповідності до сучасних вимог освіти та практики розроблено та впроваджено методичне забезпечення (навчальні програми, навчальні посібники, дистанційні курси та ін.), що дозволило організувати освітній процес на належному рівні навіть під час обмежувальних заходів карантину.

Не залишилися осторонь і студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», високий рівень знань яких підтверджено абсолютною успішністю за результатами екзаменаційних сесій та державної атестації на здобуття освітніх ступенів бакалавр та магістр. Незважаючи на організаційні складнощі протягом 2019-2020 навчального року студенти під керівництвом викладачів кафедри підготовили та опублікували 60 наукових робіт, брали участь в он-лайн зустрічах з практиками та випускниками кафедри, пройшли практику в реальному вимірі часу в державних установах, банках, страхових компаніях та на підприємствах.

Втім, за даними неофіційних опитувань наші студенти сумують за креативними брейн-рингами, виїзними заняттями та екскурсіями. Тож ми готові та будемо раді новим зустрічам з Вами!

          

Колектив кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ вітають своїх випускників із важливою подією у їх житті — отриманням диплому бакалавра зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»!

Бажаємо, щоб отримані знання допомогли вам реалізувати свої плани і домогтися неймовірних висот успіху. Бажаємо, щоб ті труднощі, які уже подолані, були максимальними у житті. А далі — лише удача, досягнення, реалізація і процвітання!

З радістю чекаємо на зустріч з вами для продовження навчання та отримання наступного освітнього ступеня магістра з фінансів.

          

02.06. 2020 к.е.н. доцент кафедри фінансів та банківської справи Прасолова С.П. приймала активну участь у семінарі НБУ, який проводився у режимі відеозв'язку он-лайн. Вступне слово мав Заступник голови НБУ Д.Сологуб,

з доповіддю про особливості реагування НБУ на гостру фазу кризи (викликаної COVID-19) та підтримку виходу з неї виступив директор Департаменту монетарної політики В. Лепушинський.

В обговоренні цієї доповіді активну участь прийняла Прасолова Світлана Павлівна.

Також  цікавою була доповідь Начальника відділу аналізу міжнародної економіки НБУ, д.е.н. І.Співак про особливості поширення кризи COVID-19 у світі, її передумови, напрями поширення та ймовірні шляхи подолання

          

ДНІ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ON-LINE В УМОВАХ КАРАНТИНУ

До дня кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проведено конкурс «Світ фінансів», метою якогоє сприяння розвитку особистості через використання сучасних технологій навчання та  надання можливості для перевірки власного фінансового IQ дистанційно.

На запрошення викладачів кафедри до участі у конкурсі відгукнулися студенти І-V курсів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Конкурс проводитився у два етапи:

I етап – тестування на визначення фінансового IQ;

ІІ етап – за результатами тестування серед переможців – конкурс есе на тему «Як заробляти та заощаджувати в умовах карантину?».

Результати проведеного тестування показали достатню обізнаність студентів у сфері фінансів. Високе фінансове IQ виявлено у Єфремової Аліни, Карачковської Поліни, Руденко Андрія, Гнатюк Анастасії, Дудки Богдана, Гапон Тетяни та Курмишевої Анни.

У надісланих для участі у конкурсі есе студенти демонструють креативні варіанти заощаджень та заробітку в умовах сьогодення.

За результатами конкурсу переможцями визнано:


І місце – Карачковська Поліна, студентка гр. ФКб – 31;


ІІ місце – Руденко Андрій, студент гр. ФКм -51;


ІІІ місце – Гнатюк Анастасія, студентка гр. ФКб -11і.

Переможці конкурсу будуть нагороджені солодкими призами та сертифікатом учасника.

Вітаємо учасників і переможців та бажаємо творчих злетів, наснаги, терпіння, оптимізму, нових звершень на шляху освоєння нових знань!

          

Участь фінансистів у щорічній науковій студентської конференції ПУЕТ

Традиційним для ПУЕТ є проведення наприкінці весни наукової студентської конференції, що вже набула статусу міжнародної. Цього року вона відбулася  в дистанційному форматі, хоча для університету, який постійно проводить наукові конференції із застосуванням онлайн-платформи – це звичайна справа. Не дивлячись на карантинні обмеження, студенти були досить активні і подали понад 30 наукових тез.

На пленарному засіданні з доповіддю «Зарубіжний досвід удосконалення пенсійного забезпечення на основі сучасних систем страхування» виступила студентка групи ФК-31 Карачковська Поліна (науковий керівник к.е.н., доц. Прасолова С. П.)

          

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах»

09-10 квітня 2020 року кафедрою фінансів та банківської  справи проведена ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах». На конференції були обговорені проблеми у сфері публічних фінансів, фінансового ринку та фінансів реального сектору економіки. Участь у конференції взяли науковці, які займаються вивченням питань функціонування фінансової системи в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Азербайджанській Республіці, Республіці Таджикістан, Республіці Болгарія та Республіці Молдова. У рамках заходу було представлено 56 доповідей, з яких 20 підготовлені докторами економічних наук. Збірник матеріалів конференції можна переглянути за посиланням: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8372

          

Екзамен з навчальної дисципліни "Гроші та грошово-кредитна політика"

Зважаючи на карантин екзаменаційна сесія на кафедрі фінансів та банківської справи ПУЕТ проходить із застосуванням засобів дистанційної комунікації та згідно з затвердженим графіком. Це забезпечило студентам комфортні умови підготовки та, як наслідок, дало змогу вчасно та успішно скласти іспит. Студенти-фінансисти групи ФК-11 заочної форми навчання склали екзамен із навчальної дисципліни «Гроші та грошово-кредитна політика» к.е.н., доценту кафедри фінансів та банківської справи Гасій О.В. Результати іспиту засвідчили, що студенти оволоділи теоретичним матеріалом дисципліни та навчилися розв’язувати практичні завдання.

Щиро бажаємо студентам подальших успіхів на шляху здобуття омріяної професії!

          

УСПІХ: РЕЗУЛЬТАТ ПРИРОДНОГО ХИСТУ ЧИ НАПОЛЕГЛИВОЇ ПРАЦІ?

Життєво важливою проблемою для будь-якого студента є пошук можливостей застосування власних знань і вмінь на практиці. Знайти роботу для людини, яка поки не має диплома або нещодавно закінчила університет, буває нелегко. Роботодавці сьогодні орієнтовані на пошук фахівців з досвідом професійної діяльності і не переймаються проблемами працевлаштування молодих спеціалістів.

Саме з метою надання допомоги студентам у побудові їх професійної кар'єри 19 травня 2020 року відбулася онлайн-зустріч викладачів кафедри фінансів та банківської справи й студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з успішним випускником ПУЕТ, Цвітченком Павлом Миколайовичем. Павло Миколайович – випускник ПУЕТ 2019 року за спеціальністю «Банківська справа», сьогодні є керуючим відділенням АТ «Комерційний Банк «Приватбанк» у м. Полтава.

У ході зустрічі Павло розповів про побудову власної професійної кар’єри, про те, як використовує у банківській справі досвід, здобутий у стінах ПУЕТ, а також акцентував увагу студентів на необхідності серйозного підходу не лише до навчання, а й до проходження виробничої практики.  Під час зустрічі відчувалось зацікавлення серед студентів, які ставили цікаві та ґрунтовні запитання.

          

18.05.2020 к.е.н., доцент  кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасолова Світлана Павлівна надала роз'яснення телеглядачам РТV Полтавського телебачення щодо впливу послаблення карантину на зростання цін на ранні овочі

          

Практичне заняття  із завідувачем кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н, проф. Карцевою В.В.

Кафедра фінансів та банківської справи використовує інформаційно-дистанційні технології у підготовці студентів фінансистів освітнього ступеня бакалавр. Це є досить актуальним в умовах сьогодення.

Залишаємось дома та отримуємо необхідні професійні знання та навички.

Практичне заняття з дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства» було сьогодні особливо цікавим, оскільки використовувались макети реальних звітів оціночних компаній. Студенти груп ФКб-41 та ФКб-21і  проявили не аби який інтерес до визначення вартості об’єкта нерухомого майна, що здається в оренду.

У результаті виконання завдання студенти набули навичок визначення дійсної вартості об’єкта оцінки з використанням методів витратного та аналогового підходів.

          

Сьогодні перед кожним випускником відкриваються двері щодо реалізації його мрій та замислів, а отже є потреба обміркувати і спланувати життя, скажімо, на найближчі 1-5 років. Питання «Ким бути після набуття середньої освіти?» карантин не відміняє, проте дає всі можливості підготувати ґрунтовні відповіді.

А для того, щоб ці відповіді були об’єктивними і надали можливість реалізуватися, кафедрою фінансів та банківської справи ПУЕТ запропоновано майбутнім абітурієнтам, учням Полтавських загальноосвітніх шкіл № 8, № 11, № 28 та № 37, ознайомитися з можливостями онлайн-платформи Державної служби зайнятості України «Моя професія: консультаційна мережа». Дистанційне тестування дозволить визначити власні психологічні схильності школярів, їх здібності та професійні інтереси, що є важливими чинниками для ґрунтовного вибору майбутньої професії.

Також кафедрою фінансів та банківської справи ПУЕТ для школярів випускних класів були підготовлені та запропоновані корисні посилання на онлайн-курси, що допоможуть укріпитися у правильності вибору професії – фінансиста:  

Сподіваємось, що мрія майбутніх абітурієнтів – стати фінансистом здійсниться!

          

У студентів гр. ФК м - 51 відбувся залік з дисципліни «Проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування».  Вивчення цієї навчальної дисципліни дозволило студентам оволодіти принципами і технологіями створення й експлуатації інформаційних систем,  ознайомитися з сучасними підходами до вирішення задач аналізу й реінжинирінгу бізнес-процесів. Викладач та куратор групи Тимошенко О.В. бажає подальших творчих успіхів всім студентам, які наполегливо готуються до сесії!

          

У студентів гр. ФК м - 51 відбувся залік з дисципліни «Проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування».  Вивчення цієї навчальної дисципліни дозволило студентам оволодіти принципами і технологіями створення й експлуатації інформаційних систем,  ознайомитися з сучасними підходами до вирішення задач аналізу й реінжинирінгу бізнес-процесів. Викладач та куратор групи Тимошенко О.В. бажає подальших творчих успіхів всім студентам, які наполегливо готуються до сесії!

          

Екзамен для студентів ФК – 11 інт з навчальної дисципліни «Інститути міжнародного страхового ринку»

30.042020 доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловаю С.П. було проведено екзамен в режимі відеозв'язку на дистанційному курсі для студентів груп ФК-11інт. заочної форми навчання у Кропивницькому (у різний час присутні 10 студентів)

та у Миколаїві (2 студентки)  з навчальної дисципліни "Інситути міжнародного страхового ринку". 

          

Лекція з дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства» зі студентами фінансистами освітнього ступеня бакалавр

Кафедра фінансів та банківської справи продовжує використовувати дистанційні технології у підготовці студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Це дає можливість отримувати необхідні професійні знання не виїжджаючи з дому.

Зав.кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., професором Карцевою В.В. постійно здійснюється підготовка студентів освітнього ступеня бакалавр з дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства». Студенти ФКб-41 та ФКб-21і проявили зацікавленість при вивченні теми «Визначення ринкової вартості нерухомого майна». Особливий інтерес у студентів викликала інформація щодо розрахунку поправочних коефіцієнтів при визначенні вартості об’єктів нерухомості з використанням методу парних продаж.

          

Дистанційні екзамени з викладачем кафедри фінансів та банківської справи – Гасій Оленою

Із застосуванням засобів дистанційної комунікації екзаменаційна сесія в Інституті економіки, управління та інформаційних технологій, не зважаючи на нештатну ситуацію у країні, проходить згідно графіку. Дотримання плану забезпечило студентам денної форми комфортні умови навчання, а також дозволило вчасно й успішно скласти іспити. Так, наприклад, при здачі екзамену доценту кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н., доценту Гасій Олені студенти спеціальностей «Менеджмент» та «Облік і оподаткування» продемонстрували високий рівень знань з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит».

За підсумками вивчення дисципліни студенти набули нові знання щодо закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

Бажаємо нашим студентам подальших успіхів на шляху здобуття омріяної професії!

          

Дистанційні іспити з дисципліни «Публічні фінанси»

Науково-педагогічні працівники кафедри фінансів та банківської справи продовжують належним чином дистанційно екзаменувати студентів онлайн. Значна увага при цьому приділяється процедурі автентифікації особи студента. Слід також зазначити, що всі іспити онлайн відбуваються успішно як для студента, так і для викладачів. Це все тому, що у ПУЕТ фахова підготовка студентів завжди на першому місці. Так,  28 квітня 2020 року відбувся іспит, на якому студенти Миколаївського локального центру дистанційного навчання ПУЕТ продемонстрували гарні знання і, як результат, успішно склали дисципліну «Публічні фінанси» доценту кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н., доцент Гасій О.В.

          

Засідання кафедри фінансів та банківської справи

Кафедра фінансів та банківської справи продовжує роботу в on-line режимі, це вже є звичайною справою. На черговому засіданні кафедри розглядалися питання основних напрямів роботи кафедри: навчальної, методичної, наукової, виховної та профорієнтаційної. Викладачі кафедри досить активно підтримали дискусію стосовно зміни підходів щодо проведення виховних та профорієнтаційних заходів в нових умовах.

          

Полтавський університет економіки і торгівлі забезпечує організацію та проведення безперервного навчання навіть в умовах карантину завдяки дистанційним технологіям за допомогою найсучаснішого обладнання. Такі заходи дають учасникам мережі унікальну можливість отримувати знання не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста, дому.

«Тож залишайся вдома!».

За допомогою цих технологій продовжується і виховна робота кафедри «Фінансів та банківської справи» зі студентами спеціальності «072 Фінанси, банківська справа та страхування».

Так, доцентом кафедри фінансів та банківської справи Соколовою А. М. було проведено кураторські години зі студентами:

          

Сьогодні, 23.04.2020  доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловаю С.П. було проведено дистанційне практичне заняття в режимі скайп-конференції для студентів груп ФКб-31 та ФКб-12 інт. денної форми навчання з навчальної дисципліни "Інситути міжнародного страхового ринку" за темою «Проблеми, тенденції і перспективи розвитку інститутів міжнародного страхового ринку». А саме розв'язували задачі щодо розрахунку коефіцієнта концентрації страхових капіталів на міжнародному ринку та вирішували тестові завдання щодо видів шахрайств на міжнародному страховому ринку та існуючих засобів їх упередження та виявлення, існуючих тенденцій сучасного міжнародного страхового ринку. За результатами роботи студентів на практичному занятті виставлено оцінки

          

К.е.н., доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловаю С.П. було проведено дистанційне практичне заняття в режимі скайп-конференції для студентів групи ФКб-21інт. заочної форми навчання (Житомир) з навчальної дисципліни "Банківська система" за темою "Сучасний інструментарій аналізу банків". А саме, обговорювали теоретичне обрунтування та розвязували задачі щодо  особливостей розрахунку показника GAP та застосування методики геп-менеджменту в управлінні процентним, валютним та ризиком ліквідності балансу банку. Додатково надавалась консультація щодо виконання робіт у дистанційному курсі та підготовки до екзамену.

          

Онлайн-практика від UKRSIBBANK BNP

Наші студенти  мають можливість проходити онлайн-практику від UKRSIBBANK BNP Paribas Group під час карантину. Ними розроблена спеціальна програма  «UKRSIB praktyka online».

 Ним вже скористалася наша студентка-фінансистка – Марина Харченко. Вона успішно пройшла теоретичний курс, який підтверджений відповідним сертифікатом.

Цей  курс створений  для студентів, метою якого є  надати можливість пройти практику в онлайн режимі. Також він може стати частиною навчального процесу.Він доступний всім хто цікавиться фінансовим світом та планує свою кар’єру в банківській справі та могли отримати цікаву, корисну та практичну інформацію, дізнатися про стандарти провідної міжнародної фінансової групи. І все це в зручний час, у будь-якому місці.

Успішно пройшовши інтерактивний курс та правильно відповівши на питання, студенти отримують електронні сертифікати.

Зареєструватись на практику можна тут https://ukrsibbank.davintoo.com/

Більше про #UKRSIBpraktykaOnlinehttps://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410852/

Не втрачайте своєї можливості та реєструйтеся на курс!

Продовжується дистанційне навчання студентів-фінансистів різних форм навчання.

Професоркою та завідувачкою кафедри фінансів та банківської справи, Карцевою Вікторією, проведено ряд лекційних та практичних занять, надані індивідуальні консультації та прийняті іспити студентів, а саме:

Ефективне навчання під час карантину можливе та наші студенти щодня показують найкращі результати, так тримати.

          

Дистанційне навчання студентів-фінансистів триває!

Підготовка студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» вже з  першого курсу починається з вивчення дисциплін, що формують фахові компетентності майбутніх випускників.  Невідємною його частиною в умовах карантину є on-line лекції, семінарські заняття, консультації, екзамени.

16 квітня 2020 р. доцент кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н., доцент Гасій О.В. приймала  іспит on-line у студентів групи ФК-11 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з навчальної дисципліни «Основи фінансів» та з "Гроші та грошово-кредитна політика"

Бажаємо не зупинятись на досягнутому і впевнено досягати поставлених цілей!

          

Дистанційне навчання триває

Доцентом кафедри фінансів та банківської справи Яріш О.В.  в режимі онлайн пройшли обговорення новітніх тенденцій на фондовому ринку України зі студентами групи ФК б – 41.

Студентами  групи ФК б інт -21 було складено ПМК з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» -  Миколаївського коледжі бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" .

Також успішно пройшли консультації перед ПМК з навчальної дисципліни «Методика пошуку та обробки інформації в сфері фінансів» для студентів групи ФКб-11.


Обговорення новітніх тенденцій на фондовому ринку України доцентом кафедри фінансів та банківської справи Яріш О.В. зі студентами групи ФК б – 41.


ПМК з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок»  зі студентами  групи ФК б інт -21 Миколаївського коледжі бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"


Консультація перед  ПМК з навчальної дисципліни «Методика пошуку та обробки інформації в сфері фінансів» для студентів групи ФКб -11

          

Формування професійних навичок у студентів-фінансистів в умовах карантину

З уведенням карантину освітній процес в університеті загалом та у студентів-фінансистів зокрема зазнав суттєвих змін і 100-відсотково став дистанційним. І тут у пригоді стали багаторічний досвід організації та реалізації дистанційного навчання кафедри фінансів, розроблені викладачами кафедри дистанційні курси та їх досвід викладання за дистанційними технологіями. 

Відповідно до затвердженого розкладу (який, до речі, завжди можна переглянути на офіційному сайті ПУЕТ) першим проректором університету, д.е.н., професоркою кафедри фінансів Н.С. Педченко  проводяться заняття як зі студентами денної, так і заочної форм навчання. 

Крім традиційного теоретичного матеріалу дистанційного  курсу (текстів лекцій, презентацій, графічних об’єктів та відео), студенти мають можливості спілкування на базі освітнього порталу ПУЕТ офф- або онлайн один з одним або групою з викладачем.  


З метою забезпечення доступності зв’язок кафедри зі студентами підтримується та дублюється кількома каналами


Зустріч зі студентами-фінансистами онлайн за дистанційним курсом від завідувачки кафедри, д.е.н., професорки Карцевої В.В.

Під час розв’язання практичних завдань майбутні фінансисти використовують різноманітні сучасні технологічні та методологічні підходи:  від опису та вирішення кейсу або проведення розрахункових робіт до застосування завдань-симуляторів, розроблених у Moodle. Крім цього, завдяки можливостям освітньої платформи ПУЕТ студенти можуть виконувати групові завдання, адже участь кожного студента очевидна всій команді.  


Зразок виконаного завдання майбутнім фахівцем у сфері фінансів


Активна робота студентів у дистанційному курсі «Стархування ректоранного бізнесу»


Онлайн заняття к.е.н., доцентки кафедри Соколової А. М.


Активна робота студентів у дистанційному курсі «Стархування ректоранного бізнесу»


З роботою в онлайн режимі к.е.н., доцентки кафедри Тимошенко О.В.


Спілкування зі студенткою в режимі онлайн к.е.н., доцентки кафедри Чижевської М.Б.

Із засвоєнням матеріалів студенти можуть пройти проміжний контроль, підготуватися до підсумкового контролю знань. Підсумковий контроль відповідно до програми підготовки, зазвичай, складається з тестової частини та практичних завдань, що студент виконує онлайн. 

Так, 9 квітня 2020 року доцентка кафедри фінансів та банківської справи Прасолова Світлана провела практичне заняття у гр. ФК-31 та ФКінт.-12 денної форми навчання, використовуючи технології скайп-конференції, та іспит у системі дистанційного навчання через програму відеозв'язку в гр. ФК-21інт, які мешкають у м. Миколаїв та м. Кропивницький (заочна форма навчання).


Проведення екзамену дистанційно в спеціалізованій лабораторії ПУЕТ


Проведення екзамену в онлайн режимі к.е.н., доцентом кафедри фінансів та банківської справи Прасолова С. П.

Вплинули умови карантину й на діяльність викладачів кафедри, адже перебуваючи вдома, вони працюють зі студентами, над новими дистанційними курсами, науковими статтями та приділяють час власному саморозвитку. 


Засідання кафедри в режимі онлайн

Крім цього, кафедра фінансів та банківської справи днями провела онлайн- засідання, на якому вирішувалися нагальні проблеми кафедри та обговорювалися питання готовності до дистанційної заліково-екзаменаційної сесії студентів. Засідання пройшло активно та конструктивно.

Кафедра в умовах карантину не забуває про наукову роботу. 9-10 квітня кафедрою фінансів та банківської справи проведена ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах». Учасниками конференції було надіслано понад 50 тез, з яких понад 10 -  закордонних. Географія тез досить різноманітна: від Чернігова до Одеси, від Львова до Херсону. Наші зарубіжні гості надіслали матеріали з Казахстану, Білорусі, Азербайджану.  Ми дякуємо всім учасникам, які навіть у таких нестандартних умовах взяли активну участь у конференції.

Паралельно проводиться наукова робота зі студентами. На засіданні кафедри було вирішено від студентської фінансової спільноти делегувати студентку 3-го курсу Карачковську Поліну для виступу з доповіддю «Зарубіжний досвід удосконалення пенсійного забезпечення на основі сучасних систем страхування»  на пленарному засіданні студентської науково-практичної конференції  «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХІХ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік), яка проходила в онлайн- режимі. 

Отже,  майбутні фахівці у сфері фінансів, банківської справи та страхування разом із викладачами кафедри з оптимізмом дивляться в майбутнє та готуються до нових звершень.

          

Сьогодні, 9 квітня, доцент кафедри фінансів та банківської справи Прасолова Світлана провела практичне заняття в гр. ФК-31 та ФКінт.-12 денної форми навчання в режимі скайп-конференції та екзамен в системі дистанційного навчання через програму відеозв'язку в гр. ФК-21інт. Миколаїв та Кропивницький (заочна форма навчання).

          

Онлайн лекції та практичні заняття для студентів-фінансистів

Доцент, кафедри фінансів та банківської справи Прасолова  Світлана Павлівна також проводить заняття онлайн для студентів. 

На  фото 1 - практичне про особливості проходження виробничої переддипломної практики зі студентами гр.ФКм -51 (Харків) від 06.04.20 (за розкладом izeta);

А на  фото 2 - лекція для студентів денної форми навчання  гр. ФК-31 та ФК-12інт. з навчальної дисципліни " Інститути міжнародного страхового ринку" від 08.04.20  (за розкладом izeta).

          

ГРАЄМОСЬ.

                    НАВЧАЄМОСЬ.

                                             РОЗВИВАЄМОСЬ…

Сезон інтерактивних ігор на фінансову тематику у ПУЕТ продовжується. 4 березня 2020 року доценти кафедри фінансів та банківської справи Сидоренко-Мельник Ганна Миколаївна і Тимошенко Оксана Валеріївна організували та провели чергову інтелектуальну гру «Фінансовий брейн-ринг». У дружній атмосфері відбулася зустріч студентів Полтавського університету економіки і торгівлі та Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу.

У ході заходу учасники підготували цікаві презентації команд, з легкістю подолали бліц-турнір на швидкість, пройшли фінансовими лабіринтами цікавих головоломок і креативно представили власні імпровізації. Під час гри студенти продемонстрували ерудицію, кмітливість, в деяких питаннях гумор та акторську майстерність.

Після підведення підсумків брейн-рингу без подарунків не залишилась жодна із команд. Усі учасники були нагороджені смачними та корисними призами. Фінансова гра обєднала студентів різних навчальних закладів та спеціальностей, подарувала присутнім незабутні враження та позитивні емоції. Тож щиро бажаємо усім подальших успіхів та гарного весняного настрою!

          

ЕКВАТОР НАВЧАННЯ

 

21 лютого 2020 року доцентом кафедри фінансів та банківської справи Соколовою Альоною Миколаївноюбуло організовано та проведено фінансову гру «Розумні інвестиції – фінансова свобода», в якій взяли участь студенти груп ФК-31 та ФК-12і спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Цей захід  присвячено екватору навчання наших фінансистів та направлено на перевірку закріплених знань у ігровій формі та приємній і веселій атмосфері.

У ході заходу учасники підготували цікаві презентації команд; взяли участь в іграх «Поле чудес», «Хто я?», «Збери літери» та «Діа-лог-іка», показавши рівень знань з фінансової термінології на швидкість; позмагалися та проявили свої знання не лише з фінансів, а й з географії у грі «Валютний ринок»; розважилися при виконанні домашнього завдання для своїх суперників.

Учасники фінансової гри показали ґрунтовні знання з фінансових дисциплін, ерудицію, фантазію, почуття гумору, вміння обґрунтовувати свої думки, а також використовувати найактуальніші лайфхаки для досягнення фінансової свободи. Всі активні учасники отримали корисні подарунки та солодкі сюрпризи.

          

10 лютого 2020 р. відбулося виїзне заняття для студентів 2 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з навчальної дисципліни «Публічні фінанси» на тему «Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація» на базі Головного управління державної казначейської служби України в Полтавській області. Студенти зустрілися із заступником начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області Роєм Олександром Анатолійовичем. Змістовний виклад досвідченого фінансиста, державного службовця, випускника нашого університету про систему казначейського обслуговування місцевих бюджетів викликала велику зацікавленість у слухачів. Вони отримали практичні знання з питань виконання місцевих бюджетів, контролю за використанням бюджетних коштів, проблем формування бюджетів об’єднаних територіальних громад. Проведений захід безпосередньо спрямований на забезпечення у студентів здатності опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану й тенденцій розвитку системи місцевих фінансів. Особливий інтерес у студентів викликала можливість проходження практики на базі Головного управління державної казначейської служби України в Полтавській області та перспективи роботи в цій структурі.

Компетентна розповідь Олександра Анатолійовича дозволила студентам усвідомити, наскільки важливо не лише опановувати фахові дисципліни сьогодні, а й вчитися впродовж життя, щоб оволодівати сучасними знаннями, а також здобути навики діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально в державницьких справах, пов’язаних із формуванням та використанням бюджетних коштів. Власне розвитку саме таких компетентностей у студентів була присвячена ця зустріч.

          

ДО ЗАГАЛЬНОЇ МЕТИ РАЗОМ!

На вимогу сучасного ринку праці та з метою підвищення якості підготовки сучасного фахівця у сфері фінансів, банківської справи та страхування в ПУЕТ відбулася зустріч основних стейкхолдерів освітньої діяльності: студентів, роботодавців та викладачів кафедри фінансів та банківської справи.

Під час активної дискусії було обговорено перелік та зміст освітньої складової навчального процесу, що має сприяти підвищенню конкурентоспроможності випускників до працевлаштування як у найближчій перспективі, так і в майбутньому.

Дякуємо директору Полтавської філії ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС Україна» Павлу Григоровичу Авраменку, заступнику директора Полтавського ЦРВ АТ «Мегабанк» Тетяні Валентинівні Подольській, директору Полтавської філії СК  «Провідна» Бездудній Ларисі Григорівні, менеджеру СК «ТАСС-Лайф» Альоні В'ячеславівні Ніколаєнко за цікаві пропозиції та плідну співпрацю у процесі підготовки висококваліфікованих випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»!

Відповідальний
Тимошенко О.В.
(095)5155580

          

НАШІ ВІТАННЯ!

26 грудня 2019 року Полтавська обласна рада за результатами конкурсу  студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до  самоврядування  громад» нагородила дипломом третього ступеня студентку VI курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  Мельник Анастасію Сергіївну за презентацію наукової роботи на тему «Парципаторне  бюджетуваняня як інструмент місцевих ініціатив».

Вітаємо переможців конкурсу Мельник Анастасію та її наукового керівника – к.е.н., доц. Чижевську Марину Борисівну з нагородою й бажаємо їм подальших творчих успіхів на благо територіальної громади м. Полтава!

          

Дуальна освіта в дії

24 грудня 2019 року для студентів гр. ФК інт. - 11 проведено виїздне практичне заняття у Полтавському регіональному управлінні ПАТ "Мегабанк". У ході заняття студенти мали змогу ознайомитися зі структурою банку та функціональними обов'язками окремих підрозділів, особливостями банківського кредитування та перевагами кредитних продуктів, що пропонуються банками.

          

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «ФІНАНСОВИЙ БРЕЙН-РИНГ»

10 грудня 2019 року доценти кафедри фінансів та банківської справи Тимошенко Оксана Валеріївна і Сидоренко-Мельник Ганна Миколаївна організували інтелектуальну гру «Фінансовий брейн-ринг». Цей захід  став по-своєму особливим, оскільки учасниками команд були не тільки студенти І-ІІІ курсів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Полтавського кооперативного коледжу, а також  і школярі Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37.

У ході заходу учасники підготували цікаві презентації команд; взяли участь у бліц-турнірі на швидкість; пограли у економічну гру «Веббінг», що перекладається як «павутиння слів»; мали змогу позмагатися в інтелектуальній дуелі, показуючи ґрунтовні знання з економіки та фінансів, ерудицію, фантазію, почуття гумору, вміння обґрунтовувати свої думки. Змістовним та повчальним виявився конкурс капітанів,  під час якого вони готували резюме демонструючи свою компетентність, креативність й розуміння специфіки роботи (освіти, досвіду, особливих знань) для можливого працевлаштування на  топові фінансові посади. Завершальним етапом була фінансова імпровізація, у якій учасники команд вправлялися в акторській майстерності, демонструючи всім присутнім терміни фінансового спрямування, а також розкривали свої літературні таланти шляхом складання віршу з п’яти рядків «Сенкан».

Фінальною крапкою інтелектуальної гри стало нагородження учасників солодкими та корисними призами.

          

Наші вітання!

6 грудня 2019 року з нагоди Дня Збройних сил України та у зв’язку із закінченням навчання на кафедрі військової підготовки свої перші офіцерські погони – молодших лейтенантів запасу отримали студенти-магістри спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Прийміть щирі вітання з сьогоднішнім святом!

Колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування бажає вам не втрачати життєвий оптимізм і той молодечий запал, який супроводжував вас протягом всіх років навчання.

Нехай небо над головою буде тільки мирним! Доброго здоров'я вам і вашим близьким!

          

4 грудня 2019 року, Яріш Олена Валентинівна, доцент кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» взяла  участь у семінарі  «Вдосконалення місцевих стратегій залучення інвестицій у Полтаві: Рекомндації ОЕСР щодо ефективного публічного інвестування на всіх рівнях урядування», організованого за сприяння  Комітета ОЕСР з політики у сфері регіонального розвитку спільно з Програмою ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії» .

У ході семінару було обговорено актуальність і ефективність інвестиційної політики на всіх етапах інвестиційного циклу,  механізми поліпшення сучасного інвестиційного клімату на регіональному рівні та напрями підвищення цільових показників у пріоритетних галузях.

Під час роботи семінару було розглянуто досвід Полтави, проаналізовано діяльність місцевої влади з точки зору принципів забезпечення ефективності державних інвестицій на всіх рівнях державного управління у контексті нещодавнього приєднання України до  «Рекомендацій ОЕСР щодо ефективного публічного інвестування на всіх рівнях урядування».

За результатами роботи учасниками семінару було сформульовано конструктивні пропозиції щодо впровадження належних практик координованого планування та здійснення інвестицій на субнаціональному рівні для задоволення як потреб суспільства, так і потреб бізнесу.

          

IQ З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

15 листопада 2019 року кафедра фінансів та банківської справи провела зустріч з учнями 11-го класу Полтавської спеціалізованої школи №3. Спочатку учні прослухали інтерактивну міні-лекцію доктора економічних наук Гудзь Тетяни Павлівни на тему «Особиста фінансова грамотність: здобути, відчути, побачити», а потім склали тест IQ з фінансової грамотності. У ході обговорення теми були підняті важливі практичні питання щодо забезпечення особистої фінансової безпеки. Результат тестування показав достатню обізнаність учнів у сфері особистих фінансів. 

          

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

«ВІД СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ДО САМОВРЯДУВАННЯ ГРОМАД»

На запрошення Полтавської обласної ради цього року у щорічному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» взяли участь і студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Для участі в конкурсі були проведені дослідження на тему:

За результатами захисту студентських наукових робіт 11 листопада 2019 року переможцем конкурсу та володарем ІІІ премії стала Мельник Анастасія.

Пишаємося нашими студентами за їх активну позицію у розвитку місцевого самоврядування області. Вітаємо переможця та учасників конкурсу й бажаємо подальших успіхів у навчальній і науковій діяльності.

          

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ
СТУДЕНТИ & ШКОЛЯРІ

З метою формування у школярів ощадливого мислення доцентом кафедри фінансів та банківської справи Тимошенко Оксаною Валеріївною разом із студентами спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» було організовано зустріч з учнями на тему: «Мистецтво бути заощадливим». Пасуля Лілія, Галайко Анастасія, Карачковська Поліна, Авраменко Анна мали змогу поспілкуватися зі школярами:

У ході бесіди студенти ознайомили учнів із ідеями ощадності, основними принципами ведення сімейного бюджету, секретами успіху багатих людей.

Сподіваємося, що зустріч із майбутніми фахівцями з фінансів слугуватиме розвитку фінансової грамотності школярів, активізує їх замислитися над питаннями грошей у житті людей, змусить задуматися над витратами й можливістю економії, а також доцільності здійснення заощаджень.

          

Осінні канікули разом з ПУЕТ і кафедрою фінансів та банківської справи!

Перший день осінніх канікул активні слухачі Осінньої школи ПУЕТ провели з викладачами кафедри фінансів та банківської справи в межах заняття з фінансової грамотності. Велику цікавість викликала розповідь про особливості розвитку віртуального банкінгу, про що спілкувалися із доцентом кафедри Гасій Оленою Володимирівною, та популярні  професії найближчого майбутнього, з якими познайомила доцент кафедри Яріш Олена Валентинівна.

В останній день осінніх канікул наймолодші слухачі Осінньої школи ПУЕТ Гасій Оленою Володимирівною  та  Яріш Оленою Валентинівною вчилися ефективно користуватися грошима й швидко досягати нових рівнів матеріального добробуту за рахунок формування власних заощаджень. Присутні переконалися в тому, що з часом відкладати певну суму стає звичкою, а збільшення накопичень навіть перетворюється на азартну гру.

З нетерпінням чекаємо на нові зустрічі! 

          

І навчаймося і відпочиваємо разом!

На Хеловін викладачі кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ разом із студентами спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» відвідали чудову виставу «Ханума» у виконанні акторів Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. В. Гоголя.

Відомий класичний грузинський водевіль, написаний ще у 1882 році, з надзвичайною гармонією музичних, пісенних, танцювальних, театральних та жартівливих моментів припав до смаку всім відвідувачам.

          

ЗБЕРЕЖИ СВІЙ КАПІТАЛ З ПРИМНОЖЕННЯМ!

У цьому році 31 жовтня світ відзначає 95-річчя Всесвітньому дню заощаджень! В Україні ідея Всесвітнього Дня заощаджень успішно реалізовується з 2011 року. Основна місія відзначення – розповісти якнайширшому колу громадян про те, наскільки важливо заощаджувати і правильно розпоряджатися зекономленими грошима. 

Кафедра фінансів та банківської справи ПУЕТ вже кілька років поспіль активно долучається до відзначення Всесвітнього Дня заощаджень. У рамках цієї події студенти третього курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на чолі з доцентом кафедри Соколовою Альоною Миколаївною відвідали Центральне районне відділення ПАТ «Мегабанк». Керівник відділу роздрібного бізнесу Коломієць Олександр Валерійович розповів, що банк активно підтримує ідею відзначення Всесвітнього дня заощаджень, оскільки в Україні проблема заощаджень є на стадії становлення через недовіру населення до банківських інституцій.

У процесі спілкування з спеціалістами банку студенти дізналися про сучасні та актуальні послуги депозитного ринку України, а також тенденції та перспективи його розвитку. Їм розповіли про види та можливості заощаджень в банку окрім депозитних вкладів населення  та про перестороги щодо ризиків втрати цінності збережень «під подушкою».

Активні студенти, які висловлювали свої думки та задавали запитання в ході дискусії, отримали від працівників банку спеціальні подарунки. Справжнім сюрпризом для студентів була інформація щодо можливостей майбутнього працевлаштування, навчання та стажування в банку.

          

У жовтні 2019 року викладачі кафедри фінансів та банківської справи доц. Чижевська М.Б. та ст. викладач Горбунова О.А. разом зі студентами ПУЕТ долучилися до Квесту : #Один день із життя ТОПового студента, який було організовано ПриватБанком.

Спеціалістами банку було запропоновано студентам груп ФК б-11, ФК б-11і та ФК б-31, як активним користувачам сучасних банківських продуктів, серію цікавих завдань на фінансову тематику. У програмі заходу були представлені:

Участь у цьому заході дала можливість кожному студенту проявити себе у командній роботі, підвищити фінансову грамотність та дізнатися про кар’єрні можливості для майбутніх фахівців банку.

За результатами Квесту студенти показали гарні знання з фінансових питань, отримали призи та масу задоволення.

Дякуємо організаторам ПриватБанку за проведений захід!

          

 

ВІТАННЯ З ПРИСУДЖЕННЯМ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

Колектив кафедри фінансів та банківської справи щиро вітає професора Гудзь Тетяну Павлівну з офіційним присудженням наукового ступеня доктора економічних наук та бажає міцного здоров’я, щастя, благополуччя та безлічі нових професійних ідей і здобутків, що складають потужне інтелектуальне надбання економічної науки! Нехай кожен день Вашої сумлінної праці наближає до мети успішного втілення всіх творчих і наукових задумів!

          

 

УЧАСТЬ У ПУБЛІЧНІЙ ЛЕКЦІЇ ПРЕДСТАВНИКА МВФ В УКРАЇНІ

24 жовтня 2019 року викладачі кафедри фінансів та банківської справи спільно зі студентами відвідали відкриту лекцію постійного представника МВФ в Україні пана Йости Люнгмана «Україна та МВФ: партнерство, пріоритети та майбутнє», де ознайомилися із особливостями та хронологією відносин України з Міжнародним валютним фондом.

          

ВІДПОЧИВАЄМО РАЗОМ

19 жовтня викладачі кафедри фінансів та банківської справи разом із студентами здійснили екскурсійну поїздку до Харківської області, відвідавши Краснокутський дендропарк, що є одним з найстаріших дендропарків України (понад 200 років), засновником якого був поміщик Іван Назарович Каразін, брат засновника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Також у цей день побували в одному з найкрасивіших палацово-паркових комплексів України – старовинному палаці Кеніга (Шарівський замок), де ознайомилися з панським будинком виконаним в & nbsp неоготичному стилі, погуляли широкою липовою алеєю, пройнялися тайнами і легендами про нерозділене кохання, оглянули залишки садового господарства з оранжереєю та будинком садівника, а також стайні, фазанарій і кілька господарських прибудов.

На завершення побували на вечірній службі в Спасо-Преображенському Храмі (1993 р.) поблизу композиційного центру Наталіївського парку.

Тож надзвичайно цікава й пізнавальна поїздка дозволила всім учасникам отримати нові знання з історії, етнографії, а також незабутні враження та позитивні емоції!

          

11 жовтня 2019 року викладачі кафедри фінансів та банківської справи спільно зі студентами взяли активну участь в організації та проведенні Дня народження ПУЕТ. Для участі у святкуванні нами також були запрошені учні та вчителі Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 ім. Панаса Мирного та № 37, Полтавського НВК № 16 й Полтавської гімназії № 28.

Студенти та школярі з великим задоволенням прийняли участь у заходах з нагоди свята університету, зокрема:

Святковий піднесений настрій та гарні враження від свята отримали всі його учасники.  

          

27 вересня 2019 року к.е.н., доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою Світланою Павлівною для учнів старших класів ЗОШ м. Полтава № 8 у рамках вивчення дисципліни «Прикладні фінанси» було проведено відкритий урок на тему «Особливості банківського кредитування».

Під час уроку школярі ознайомились з загальними питаннями банківського кредитування, особливостями його класифікації, механізмом кредитування, зокрема методами надання і погашення кредитів, особливостями нарахування процентних ставок за кредит, видами забезпечення кредитів, а також сучасними проблемами і перспективами банківського кредитування тощо.

          

УЧАСТЬ У АРТ-ПРОЕКТІ «ПОЛТАВА-ВИШИВАНА»

23 вересня 2019 року з нагоди Дня міста у Полтаві відбувся традиційний арт-проект «Полтава вишивана». Тисячі полтавців та гостей міста прийшли на Соборний майдан аби стати учасниками масштабного фестивалю. Участь у святі взяли також викладачі кафедри фінансів та банківської справи та студенти 1-ого курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», отримавши яскраві емоції, позитивні враження та піднесений патріотичний настрій.

          

Участь у "European Projects Lab for NGOs"

16 вересня 2019 року викладачами кафедри фінансів та банківської справи доц. Яріш О.В., доц. Гасій О.В., доц. Гудзь Т.П., доц. Соколовою А.М. та     ст. викл. Горбуновою О.А. взято участь у дискусії-тренінгу "European Projects Lab for NGOs", проведену делегацією Представництвв Європейського союзу в Україні. Мета заходу полягала у тому, щоб пояснити та довести до учасників важливість реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.

Програма тренінгу була насиченою, презентувалися реальні проекти, ідеї для грантових заявок, обговорювалися їх сильні сторони, а також елементи, які потребують перегляду, надавалася експертна оцінка представлених проектних ініціатив. Всі учасники дискусії-тренінгу отримали нові знання та натхнення для подальшої плідної роботи в цьому напрямі.

          

14 вересня 2019 року кафедра фінансів ПУЕТ долучилася до проведення фестивалю професій «Профіленд» у м. Полтава, що дало змогу дітям, учнівській та студентській молоді відчути, спробувати та  зануритися в особливості професії фінансиста.

Викладачі кафедри просто та цікаво ознайомили дітей та молодь з професійною термінологією та завданнями фінансиста, необхідністю фінансової грамотності для досягнення успіху у житті, тонкощами формування та використання сімейного бюджету.

Сподіваємося, що такі своєрідні майстер-класи від викладачів кафедри фінансів ПУЕТ сприятимуть молоді у професійному самовизначенні, дозволять сформувати усвідомлений підхід до вибору чи зміни професії у майбутньому, змінити стереотипне уявлення щодо професії фінансиста.

          

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ!

Колектив кафедри фінансів
та банківської справи щиро вітає Вас з початком навчального року!

Бажаємо Вам невичерпного здоров’я, мудрості й оптимізму, наснаги у творчих пошуках, щастя й благополуччя в родинах!

          

Кафедра фінансів та банківської справи учасниця ярмарку CityFest у Полтаві

31 серпня у Полтаві був проведений відкритий фестиваль до Дня підприємця – ярмарок CityFest, мета якого полягала у створенні платформи для презентації місцевими підприємцями свого бізнесу, діалогу підприємців з населенням. Не залишила це свято поза увагою і кафедра фінансів та банківської справи Полтавського університету економіки і торгівлі, яка у межах стратегічного спрямування розвитку університету, а саме розбудови його підприємницького напряму, прийняла активну участь у ярмарку CityFest залучаючи дітей до світу фінансів.

Застосування ігрових технологій у ході спілкування викладачів кафедри з дітьми різного віку дозволило їм відчути себе у ролі страхового агента та менеджера банківської установи, а також ознайомитися з фінансовими хитрощами, що може бути корисно і у повсякденному житті. Маємо надію, що такі зустрічі сприятимуть розвитку у дітей пізнавальних інтересів і потреб до підвищення фінансової грамотності як основи розвитку підприємництва.

          

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА НА НАУКОВІЙ НИВІ

Наші вітання магістрам VI курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», які  взяли активну участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека». Наукові роботи  наших студентівбули високо оцінена журі конкурсу. За перемогу в номінації «Використання методів економіко-математичного моделювання до оцінки рівня фінансової безпеки підприємств реального сектору економіки» Бєлова Дар’я та Лупир Марина нагороджені грамотами.


Бажаємо Дар’ї та Марині нових звершень, натхнення і подальших успіхів у навчанні!

          

Обійми, розмови, спогади й очі, наповнені радістю від зустрічі... 

Уже кожен із випускників Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» знайшов своє місце в житті, нових друзів, створив сім’ю. Проте ще зворушливо стукає серце, згадуючи студентські роки. Знову і знову з’являється бажання зустрітися з молодістю, спогадами, друзями, пройтися коридорами рідного навчального закладу, посидіти в лекційній аудиторії, поділитися своїми здобутками з викладачами.

Тож 15 червня в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася урочиста подія, що поєднала щиру радість та дружнє спілкування випускників 2010 року спеціальності Фінанси і кредит. Гарними словами привітала всіх випускників завідувач кафедри фінансів та банківської справи, доктор економічних наук, професор Карцева Вікторія Володимирівна.

Викладачам кафедри приємно було почути слова подяки за знання й успішний старт від таких красивих і струнких, запальних та повних амбітних планів на майбутнє – випускників-фінансистів.

Від щирого серця бажаємо випускникам і викладачам Полтавського університету економіки і торгівлі життєвої енергії й оптимізму, миру, достатку й благополуччя!

          

УРОК ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

5 червня 2019 року викладачі кафедри фінансів та банківської справи  Гасій Олена Володимирівна та Яріш Олена Валентинівна відвідали Полтавську гімназію № 6, де провели цікаву та змістовну зустріч про фінансові дива із школярами пришкільного дитячого табору. Разом із дітками викладачі поринули у дитинство, переглянувши мультики про гроші, головні герої яких вчать деяким фінансовим хитрощам, що може бути корисно і у повсякденному житті.

Маємо щиру надію, що це успішний початок співпраці, і в майбутньому ми ще не раз об’єднаємо зусилля з метою підвищення фінансової грамотності школярів.

          

Участь у науково-практичній конференції студентів закладів вищої освіти споживчої кооперації України

Сучасні умови господарювання ставлять нові завдання до підготовки фахівців вищих навчальних закладів.  Випускники мають вільно орієнтуватися в бізнес-середовищі та своєчасно реагувати на поточні вимоги ринку. У практичній діяльності їм знадобляться такі якості, як гнучкість та своєчасність прийняття рішень, вміння складати плани роботи, адаптовані до поточних умов, здатність відстоювати свою думку та доносити її до партнерів та опонентів. Цьому можна навчитися, беручи участь у студентських науково-практичних заходах, метою яких є моделювання господарських завдань та розробка різних підходів до їх вирішення.

21 травня 2019 року на базі ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася шістнадцята науково-практична конференція студентів закладів вищої освіти споживчої кооперації України «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». Захід вирізнився масштабністю, оскільки в ньому прийняли участь студенти закладів вищої освіти Укркоопспілки більш ніж десятьох областей України.

Не залишилися осторонь і студенти спеціальності Фінанси, банківська справа і страхування. У роботі конференції взяла участь магістр  І-ого року навчання Бугаєвська Анна, яка представила для обговорення результати власних наукових досліджень за темою «Сучасні напрями розвитку споживчої кооперації в контексті євро інтеграційних процесів». Виступ Анни викликав зацікавленість та позитивну оцінку аудиторії. 

Колектив кафедри фінансів та банківської справи бажає Бугаєвській Анні та її науковому керівнику, заступнику завідувача кафедри Яріш О. В., доценту, к. е. н., подальших наукових та творчих здобутків.

          

Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики Національного банку України

Традиційною стала участь кафедри фінансів та банківської справи у науково-практичних семінарах з монетарної політики Національного банку України.

У черговому семінарі НБУ для викладачів закладів вищої освіти України за темою «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики НБУ» 16-17 травня 2019 року взяла участь доцент кафедри фінансів та банківської справи Гасій О. В. Метою семінару було висвітлення останніх змін у монетарній політиці Національного банку, зокрема практичних аспектів її формулювання, аналітичної підтримки рішень з монетарної політики та інструментів їх реалізації.

Під час семінару обговорювали важливі питання макроекономічного підгрунтя останніх рішень НБУ з монетарної політики та особливостей застосування НБУ монетарних інструментів, дієвості монетарного трансмісійного механізму в Україні після впровадження ІТ, необхідності визначення стимулів та окреслення перепон кредитування вітчизняної економіки, а також питання щодо сприйняття інфляції та проблем її вимірювання, регулювання потоків капіталу після прийняття Закону України «Про валюту і валютні операції».

          

ФІНАНСОВА АБЕТКА

17 травня 2019 року у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася приємна зустріч – до ВНЗ завітали учні 1 класу Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38. Гості стали наймолодшими відвідувачами університету.

Люб'язно прийняла першачків кафедра фінансів та банківської справи. Для маленьких допитливих гостей доцентами кафедри Фесенко Н. В. та Яремченко Л. М. було проведено комплексний пізнавально-розважальний захід «Фінансова абетка». Діти мали змогу отримати нові знання щодо історії виникнення паперових грошей і монет, а також предметів, що виконували їх роль до появи перших платіжних засобів.

З великим ентузіазмом та цікавістю школярі закріпили представлену інформацію за допомогою інтелектуальних конкурсів та динамічних ігор, що мали фінансове спрямування. Крім цього  учні мали змогу відчути себе в ролі фінансових директорів: особисто розробили дизайн та оформили власні бейджі, креативно презентували свою посаду та «на відмінно» виконали усі завдання.

Наприкінці зустрічі діти отримали власноруч зароблений «солодкий гонорар». А найкращою подякою для організаторів заходу були щасливі посмішки, приємні слова вдячності та щирі зізнання школярів, що «ПУЕТ – це самий крутий ВНЗ міста Полтави та України!»

          

НАША ГОРДІСТЬ

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у квітні 2019 року достойно представили університет на ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад.

Почесне 3 місце з дисципліни «Фінансова безпека» (Університеті банківської справи, м. Черкаси) посіла студентка групи ФКм-51 Бєлова Дар’я, сертифікат учасника отримав студент групи ФКм-51 Зірка Владислав.

4 місце з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (Луцький національний технічний університет) поділили студентки групи ФКм-51 Бєлова Дар’я і Бугаєвська Анна.

Членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (Луцький національний технічний університет) у цьому році була зав. кафедрою д.е.н., проф. Карцева В. В.

за участь у ІІ етапі Всеукраїнсько студентської олімпіади зі спеціальності «Податкова система України» (Тернопільський національний економічний університет) сертифікати учасників отримали студентки групи Ф-21 Карачковська Поліна та Корнейчук Наталія, а зі спеціальності «Фінанси» (Державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро») Квітка Богдана та Нечипоренко Оксана.

          

Подорожі множать усі людські емоції
 Пітер Хьог

Екскурсії — це ті події, які пізніше згадуються все життя. Це чудова можливість дізнатися багато нового й захопливого про місця країни, в якій ми живемо, цікаве спілкування в невимушеній атмосфері доброзичливості. Тож, продовжуючи добру традицію спільних подорожей викладачів кафедри фінансів та банківської справи зі студентами спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування, цікавою та змістовною у травні була дводенна поїздка до міста Умань та села Буки Черкаської області.

Під час подорожі ми відвідали найромантичніше місце в Умані – Національний дендрологічний парк «Софіївка», де мали можливість на власні очі побачити буйство і різноманітність живої природи серед рукотворних ландшафтів, затишний «Острів кохання», чарівні водоспади, скульптури давньогрецьких богів, мислителів та героїв, а також головну прикрасу – фонтан «Змія».

Незабутні враження отримали від вечірньої екскурсії до комплексу фонтанів «Перлина кохання», де відбулася презентація світломузичного шоу на водному екрані «Чотири стихії», барабанне неонове шоу та балет із неоновими крилами.

Фізична витривалість та вправність знадобилися нам під час поїздки до Буцького каньйону в селі Буки Черкаської області, оскільки це була екскурсія пішки скелястим берегом із виступами величезних брил сірого граніту протяжністю 2,5 км. Види з каньйону неймовірні, проте й спуститися вниз до води нам було досить цікаво і пізнавально. Незважаючи на специфічність такої подорожі, студенти і викладачі отримали заряд енергії та позитивних емоцій. А слова перед від’їздом до Полтави «Приїдемо сюди наступного року» є найкращим підтвердженням вдало проведеної екскурсії та подякою для організаторів екскурсії.

          

Немає коштів держави і влади,
є кошти людей і власне громад!
М. Тетчер

Під таким гаслом кафедрою фінансів та банківської справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 11 квітня 2019 року було проведено науково-практичний семінар на тему «Фінансове забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад».

З вітальним словом до учасників семінару звернулися проректор з науково-педагогічної роботи, д. е. н. Манжура Олександр Васильович та завідувач кафедри фінансів та банківської справи, д. е. н. Карцева Вікторія Володимирівна.

Науково-практичний семінар проводився за участі науковців та практиків сфери місцевого самоврядування, зокрема радника з юридичних питань Полтавського Центру розвитку місцевого самоврядування, д.ю.н., проф. Божко В. М., директора Інституту розвитку територіальних громад Полтавщини Дудки І. А., начальника бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Животкової Н. М., заступника голови Скороходівської ОТГ Литвинова Є. О., виконавчого директора Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування Микійчука В. П., регіонального консультанта Асоціації міст України  Саідової А. С., заступника начальника відділу виконавчого апарату Полтавської обласної ради Смотрицької Л. О.

На семінарі обговорювалися актуальні питання щодо реформи місцевого самоврядування, можливих преференцій територіальних громад у випадку їх об’єднання, прямих міжбюджетних відносин об’єднаних територіальних громад з Державним бюджетом, а також розглядалися перспективи реалізації прихованого потенціалу бюджетів громад.

Крім цього, враховуючи необхідність переформатування відносин «громадянин-держава», з цікавою доповіддю про власні напрацювання у напрямку розвитку громадського контролю виступив наймолодший учасник семінару студент IV курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», помічник народного депутата Андрій Руденко.

Щиро дякуємо всім учасникам заходу за активну та плідну роботу!

          

ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МОЛОДІ

4 квітня 2019 р. проведено чергове засідання студентського наукового гуртка «Світ фінансів»,  присвячене стратегічним напрямам підвищення рівня фінансової грамотності молоді.

У роботі гуртка взяли участь доценти кафедри фінансів та банківської справи Гудзь Т. П. (керівник гуртка), Гасій О. В. та студенти груп ФК-11 й МЕ-41.

З доповідями виступили:

          

НАВЧАЙСЯ! ЗАОЩАДЖУЙ! ПРИМНОЖУЙ!

«Хто змолоду гроші береже, той на старість в нужді не живе» – саме це прислів’я надихнуло доцента кафедри фінансів та банківської справи Фесенко Наталію Володимирівну на вибір теми для зустрічі з учнями 8-9 класів Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного.

Фінансова освіта школярів з кожним днем стає все більш затребуваною. Важливим також є практичний аспект фінансової освіти, що є необхідним для будь-якої людини, яка живе в цивілізованій країні. Виходячи з цього, лекція-бесіда на тему «Фінансова освіта – крок до успіху» була присвячена знайомству школярів із еволюцією паперових грошей та монет, особливостями виникнення та функціонування банків Стародавньої Греції та Римської Імперії, сучасними платіжними засобами. Крім цього учні були ознайомлені із організацією світових акцій та заходів з підвищення фінансової грамотності дітей і молоді.

На завершення бесіди, спільними зусиллями лектора та учнів були визначені способи та правила заощадження грошей, а також було доведено, що вміння розпоряджатися власними коштами допоможе не лише заощаджувати та планувати свій бюджет, а і бути більш впевненими та успішними у майбутньому.

          

ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ

Доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою Світланою Павлівною для учнів старших класів Полтавської загальноосвітньої школи № 8 у рамках вивчення курсу «Прикладні фінанси» проведено відкритий урок на тему «Як працює сучасний банк».

Під час уроку школярі ознайомилися з історією виникнення та значенням банківської системи в житті сучасної людини, особливістю діяльності Національного банку України як банку першого рівня та порядком здійснення операцій іншими банками України. Також учні були поінформовані щодо критеріїв надійності банківських установ, джерел формування їх ресурсів та можливих напрямів використання.

          

Відпочиваємо навчаючись!

Доброю традицією для викладачів кафедри фінансів та банківської справи стали спільні екскурсійні подорожі зі студентами спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування. Так, надзвичайно цікавою й пізнавальною була поїздка 27 березня 2019 року до Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному. Це чудовий музей просто неба, де більшість експозицій розміщено на відкритому просторі. Студенти наочно змогли побачити найзначнішу в Україні колекцію творів народних майстрів-гончарів та художників, почули цікаву розповідь про зародження гончарства на Полтавщині, дізналися про історію створення найбільшого в Україні музею гончарства, переглянули фільм про видатних митців. Незабутні емоції в учасників екскурсії залишив майстер-клас із гончарної майстерності, де студенти та викладачі власноруч виготовляли собі маленькі горщики.

А поїздка до фантастичного народного музею українського весілля, що в селі Великі Будища, не залишила без посмішки та незабутніх емоцій нікого. Участь в інсценізованому обряді дозволила викладачам і студентам перенестись у минуле, повернутися до майже забутих народних українських традицій святкування весілля.

Збагатилися учасники подорожі й духовно, відвідавши Великобудищанський Свято-Троїцький (Преображенський) жіночий скит Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря в селі Писарівщина Диканського району, який був заснований ще в 1672 році.

Загалом це була чудова можливість отримати нові знання з історії, етнографії, а також відпочити, збагатитися яскравими емоціями та враженнями.

          

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПУЕТ У СФЕРІ ФІНАНСІВ

Традиційно наприкінці весни у нашому університеті підбиваються підсумки наукової діяльності студентів. Цього року Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік проводилася 26-27 березня 2019 р.

Відповідно до програми конференції на секцію «Актуальні проблеми управління фінансами соціально-економічних систем» було заявлено та подано 50 доповідей.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ:

1 місце

студентка групи ФК-21 Квітка Богдана
Тема доповіді: Справедливість чи дискримінація справляння транспортного податку в Україні
Науковий керівник: Тимошенко О. В., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

2 місце 

студентка групи Ф-41 Чмирь Валерія
Тема доповіді: Особливості страхування життя в Україні
Науковий керівник: Карцева В. В., д.е.н., зав. кафедри фінансів та банківської справи

студентка групи ФК-21 Нечипоренко Оксана
Тема доповіді: Плюси та мінуси розмитнення транспортних засобів
Науковий керівник: Тимошенко О. В., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

3 місце 

студентка групи Ф-41 Шкуренко Юлія
Тема доповіді: Проблеми та перспективи фінансової децентралізації в Україні
Науковий керівник: Чижевська М. Б., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів та банківської справи

студент групи МЕангл-41 Benjamin Adu
Тема доповіді: Вank functions
Науковий керівник: Яріш О. В., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів та банківської справи

За цікаві доповіді та активну роботу подяками нагороджені:

          

ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ГРОШЕЙ У ПУЕТ!

Global Money Week (Всесвітній тиждень грошей) – щорічна глобальна ініціатива, що включає акції та заходи по всьому світу. У 2019 році Global Money Week вже ввосьме об’єднає учасників з різних країн світу. Девіз Всесвітнього тижня грошей у цьому році – «Навчайся! Накопичуй! Заробляй!», що розкриває головну ідею та мету його проведення: допомогти молоді здобути знання і навички, необхідні для ухвалення впевнених і зважених фінансових рішень упродовж життя.

У рамках «Всесвітнього тижня грошей» фахівцем Страхової Групи «ТАС», Климченко Оленою Ігорівною, для студентів-фінансистів Полтавського університету економіки і торгівлі був проведений майстер-клас на  тему: «Страхування життя», де було розглянуто програми страхування життя та доцільність накопичень, орієнтованих на довгострокову перспективу, а також особливості та переваги програм накопичувального страхування, як для індивідуальних, так і корпоративних клієнтів.

Крім цього, з метою зміцнення практичної складової навчального процесу завідувачем кафедри фінансів та банківської справи Карцевою В. В. й старший викладач Горбунова О. А. для студентів ІІ-ІІІ курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на базі страхової компаніїПолтавського відділення Страхової Групи «ТАС» організовано виїзне практичне заняття на тему: «Проблеми пенсійної та медичної реформи». На практичному занятті студенти ознайомилися із актуальними проблемами реформування вітчизняної пенсійної системи, традиційними та новітніми загрозами медичної реформи в Україні.

Наступним  заходом у рамках Global Money Week було проведення доцентом кафедри фінансів та банківської справи Фесенко Н. В. лекції на тему «Фінансова безпека: сутність, можливі загрози та шляхи їх попередження» для студентів Полтавського кооперативного коледжу.

На тему зустрічі надихнуло сицилійське прислів’я: «Велика людина знає ціну маленької монети». Під час лекції студенти дізналися про цікаві моменти історії виникнення паперових та металевих грошей, можливі варіанти планування сімейного бюджету й ефективного використання власних грошових коштів, «секрети» економії та заощадження особистих фінансів.

Підсумком цікавої та пізнавальної зустрічі було формування правил особистої фінансової безпеки, що дозволить визначити оптимальний баланс між доходами і витратами, навчитись економити і заощаджувати і, таким чином, покращити своє фінансове становище.

Отже, учасниками зустрічі визначено найпростіший шлях до забезпечення фінансової безпеки – це заощадження лише 10% власних доходів. При цьому:

Фінальним заходом Global Money Week була організація викладачами кафедри фінансів та банківської справи написання  диктанту англійською мовою на тему «Fiscal Policy» («Фіскальна політика») для студентів І-V курсів спеціальності  «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Філологія», іноземних студентів ПУЕТ, студентів Полтавського кооперативного коледжу, учнів 11 класу Полтавського НВК №16, а також викладачів кафедри. Метою заходу було підвищення рівня фінансової грамотності та перевірка знань англійської мови учасників.

Зі вступним словом та побажанням успішного написання диктанту звернулися до присутніх завідувач кафедри фінансів та банківської справи Карцева В. В. й старший викладач Горбунова О. А. Диктант провела доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу ПУЕТ к.філ.н. Сухачова Наталія Сергіївна.

Кращими знавцями англійської мови у сфері фінансів визнано:

          

Колектив кафедри фінансів та банківської справи щиро вітає заступника директора Інституту економіки, управління та інформаційних технологій, кандидата економічних наук Гасій Олену Володимирівну з присвоєнням наукового звання доцента кафедри фінансів та банківської справи. Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних  і надійних друзів!

          

З метою зміцнення практичної складової навчального процесу доцентом кафедри фінансів та банківської справи Яріш О. В. й старшим викладачем кафедри Горбуновою О. А. на базі Полтавської філії ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС Україна» організовано виїзне практичне заняття для студентів 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» та для іноземних студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Менеджмент». Наставником студентів з питань практичного інвестування у цінні папери на вітчизняному та зарубіжному фондових ринках був директор інвестиційної компанії Авраменко Павло. Студенти отримали інформацію щодо сучасних аспектів розміщення капіталу на вітчизняному та американському фондових ринках для індивідуальних інвесторів.

          

27 лютого студенти груп ФК – 31 та ФК б інт – 11 спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» підтримали чудову студентську традицію  — святкувати середину свого навчання в Університеті «Екватор».

Коли кораблі підходять до земного екватора, моряки стрибають у воду, щоб запам’ятати цей момент. Так і студенти ПУЕТ цього дня, проходячи свій навчальний «екватор», пірнули з головою у веселощі та різноманітні конкурси, щоб закарбувати цю мить у своїй пам’яті.

Свято розпочалося із демонстрації презентацій кожної групи. Студенти креативно, щиро та з почуттям гумору представили своїх одногрупників, виокремили їх найкращі риси, вподобання, майбутні життєві цілі.

Другий етап «Екватору» пройшов за грою «Фінансовий крокодил». Групи перетворилися на команди, назви яких обрали, виходячи із особливостей лідерських якостей: група ФК б інт – 11 обрала за назву «Директори - рулять J», а ФК-31 – «Фінансистики 3:0». Студенти обох груп жестами показували той чи інший термін, а команда-опонент намагалася якнайшвидше його відгадати.

На завершення свята, обидві команди  з легкістю подолали 3 тури гри «Брейн-ринг»: 1 тур – «4 зображення – одне слово», 2 тур – «Фінансові терміни та їх тлумачення», 3 тур – «Перевірка IQ». Не дивлячись на складні завдання у формі головоломок, ребусів, складних інтелектуальних питань на логіку і знання світових особливостей функціонування фінансів, банківської справи та страхування, студенти знайшли правильні відповіді, отримали нові знання, а також солодкі подарунки.

          

ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНТАМИ ПОЛТАВСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО КОЛЕДЖУ!

Віч на віч задати питання студентам без присутності викладачів – для майбутнього абітурієнта гарна можливість отримати найбільш достовірну інформацію про навчання в університеті.


Тож 5 грудня 2018 року за ініціативи завідувача кафедри фінансів та банківської справи Вікторії Володимирівни Карцевої відбулася зустріч студентів магістратури спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Полтавського університету економіки і торгівлі зі студентами Полтавського кооперативного коледжу. Спектр проблем, що хвилювали студентів коледжу, був досить широкий: умови навчання, побутові (питання, що стосуються гуртожитку, їдальні та харчування), культурно-масові, організаційні питання, можливість отримання стипендії, проходження практики і стажування в Україні та за кордоном. Жодне питання не залишилося без відповіді.

Сподіваємося, що дружня зустріч в режимі діалогу допомогла майбутнім абітурієнтам отримати відповіді на хвилюючі їх питання про можливості отримання вищої освіти та розглянути перспективи навчання у ПУЕТ.

          

1 грудня 2018 року завідувачем кафедри фінансів та банківської справи Карцевою В. В. та доцентами кафедри Яремченко Л. М. та Сидоренко-Мельник Г. М було проведено навчальний тренінг «Фінансовий лабіринт», в якому взяли участь студенти Полтавського кооперативного коледжу та школярі загальноосвітньої школи с. Абазівка Полтавського району. Учасники тренінгу продемонстрували не лише свою фінансову грамотність, а й нестандартне мислення та уміння працювати у команді.

          

Участь у методологічному семінарі «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики Національного банку України»

22-23 листопада 2018 року завідувач кафедри фінансів та банківської справи доктор економічних наук Вікторія Володимирівна Карцева взяла активну участь у проведеному навчальним центром Національного банку України  методологічному семінарі «Практичні аспекти формування та реалізації монетарної політики Національного банку України».

У доповідях, заслуханих на семінарі, піднімалися актуальні питання формування основних засад грошово-кредитної політики України, зокрема було зосереджено увагу на висвітленні інструментів її реалізації, монетарному режимі, механізмах забезпечення цінової і курсової стабільності в країні.

          

8 листопада 2018 року в ПУЕТ відбувся День відкритих дверей, метою якого була презентація навчальних програм, наукових здобутків та переваг здобуття вищої освіти в ПУЕТ. До університету завітали школярі загальноосвітніх навчальних закладів м. Полтава, зокрема: ЗОШ №28, ЗОШ №37 та НВК №16.

Викладачі кафедри фінансів та банківської справи разом із студентами спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ознайомили майбутніх абітурієнтів з навчальними програмами університету, роботою та можливостями студентської страхової та туристичної агенцій, спортивним комплексом, лекційними аудиторіями, Центром дистанційного навчання та дистанційними студіями, лабораторіями, медіатекою та бібліотекою.

          

Прямий ефір: Що не так з економікою України?

2 листопада 2018 року доцент кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" Фисун Ірина Владиславівна у прямому ефірі телеканалу Кременчук у програмі «Студія дня. Що не так з економікою країни?» розповіла про актуальні проблеми розвитку України та реальні шляхи виходу вітчизняної економіки з кризи. Ознайомитися з виступом Фисун І. В. можна за адресою:https://www.youtube.com/watch?v=xTT6dpPPpLU

          

31 ЖОВТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗАОЩАДЖЕНЬ

В Україні вже сім років поспіль успішно реалізовують ідею Всесвітнього Дня заощаджень, основна місія якого – розповісти якнайширшому колу громадян про те, наскільки важливо заощаджувати і правильно розпоряджатися зекономленими грошима. 

Не оминула увагою Всесвітній День заощаджень і кафедра фінансів та банківської справи ПУЕТ. На базі Регіонального офісу у м. Полтаві ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна Страхування життя» доцентом кафедри Фисун Іриною Владиславівною було проведене виїзне практичне заняття з навчальної дисципліни «Страхування» для студентів групи ФК-31 на тему «Порядок проведення видів накопичувального страхування».

Під час спілкування з провідними спеціалістами структурного підрозділу страхової компанії студенти знайшли відповіді на низку актуальних питань щодо можливостей заощадження коштів в сучасних умовах розвитку фінансового сектору економіки України.

Студенти першого та другого курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на чолі з доцентом кафедри Фесенко Наталією Володимирівною відвідали Центральне районне відділення ПАТ «Мегабанк».

Під час активного діалогу з керівником відділу роздрібного бізнесу Коломійцем Олександром Валерійовичем студенти дізналися про стан та перспективи розвитку депозитного ринку України, про поступове відновлення довіри до банківського сектору, що проявляється сьогодні у зростанні депозитних вкладів населення. Студенти, які приймали активну участь та висловлювали свої думки в ході дискусії, отримали від працівників банку спеціальні подарунки.

Завершилася зустріч екскурсією ЦРВ ПАТ «Мегабанк», під час якої студенти дізналися про історію його створення, організаційну структуру відділення, особливості обслуговування клієнтів. Також студенти отримали корисну інформацію щодо можливостей майбутнього працевлаштування, навчання та стажування в банку.

У рамках проведення кафедрою фінансів та банківською справою заходів, присвячених святкуванню Всесвітнього дня заощаджень, 2 листопада  2018 року на зустріч зі студентами груп ФК-11, ФК-11інт та ФК-21 завітали представники ПАТ «Перший український міжнародний банк»: керівник групи відділень Регіонального Центру «Північно-Східний» Гусаков Артем Віталійович та провідний фахівець сектору бізнесу фізичних осіб Осіпова Анна Миколаївна.

Під час зустрічі фахівці ПУМБ розкрили ряд практичних питань:

Наприкінці зустрічі студенти отримали корисний і необхідний аксесуар від ПУМБ – картхолдери для зберігання кредитних та дисконтних карток. Найбільш активний учасник дискусії, студент групи ФК – 11 інт Станіслав Фесенко, отримав ексклюзивну сумку-шопер, виготовлену з екологічної сировини.

У результаті проведення заходів до Всесвітнього дня заощаджень студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» отримали багато корисної інформації щодо  роботи банків та банківської системи, особливостей накопичувального страхування, впровадження нових  банківських продуктів та послуг, а також позитивні емоції та незабутні враження.

          

Лекція-диспут "Планую і прогнозую особисті фінанси"

25.10.2018 р. к.е.н., доц. Сидоренко-Мельник Г. М. у Полтавському кооперативному коледжі для студентів спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування», «Оціночна діяльність» та «Облік і оподаткування» проведена лекція-диспут на тему "Планую і прогнозую особисті фінанси". У ході зустрічі були розглянуті питання фінансового планування і прогнозування особистих фінансів, акцентована увага на формуванні ефективного власного бюджету коштів, обачливій фінансовій поведінці, фінансовій безпеці та запобіганню фінансовому шахрайству. Особливий інтерес у студентів викликали проблемні питання: "Як не загинути у "Бермудському трикутнику" інтернет-шахрайства?", "Правила користування платіжними картками та банкоматами", "Схеми та моделі фінансового шахрайства".

          

4 жовтня 2018 року у рамках співпраці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного» к.е.н., доцентом кафедри фінансів та банківської справи Гасій Оленою Володимирівною проведено лекцію для школярів 6-8 класів на тему «Історія національної валюти України».

Учасники зустрічі брали активну участь в обговоренні особливостей становлення національної грошової одиниці – гривні, обмінювалися думками щодо розвитку вітчизняної грошової системи, дослідили визначні постаті, пов’язані зі створенням та введенням в обіг гривневих купюр і монет, ознайомилися із зовнішнім виглядом гривні в різні історичні періоди.

Школярі та вчителі активно відповідали на питання з історії грошей та запросили викладачів кафедри до нових зустрічей.

          

УЧАСТЬ У РОБОТІ СЕМІНАРУ УКРСІББАНКУ Й МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ DELOITTE

4 жовтня 2018 року відділення УкрСіббанку в м. Полтава спільно із міжнародною компанією Deloitte ініціювало проведення семінару на тему «Як бізнесу працювати з банками в умовах деофшоризації? Основні правила та тонкощі», учасником якого стали викладачі кафедри фінансів та банківської справи.

Воркшоп щодо нових умов роботи з іноземними банками, актуальних світових тенденцій оподаткування, які бізнесу та фізичним особам слід враховувати вже сьогодні, та очікуваних змін в Україні у рамках деофшоризації був проведений менеджерами податково-юридичного департаменту міжнародної компанії Deloitte, Марією Сибіряковою і Наталією Кронік, спеціалізацією яких є  надання послуг у галузі консалтингу та аудиту.

          

22 вересня 2018 року з нагоди Дня міста студенти-першокурсники спеціальності 072 «Фінанси, банківська справи та страхування» та їх куратор Фесенко Наталія Володимирівна прийняли участь у традиційному щорічному арт-проекті «Полтава Вишивана».

Неперевершене дійство єднання традицій, патріотизму, молодості та краси розпочалося із ходи від стін альма-матер – Полтавського університету економіки і торгівлі. Яскраві, різнокольорові барви вишиванок та патріотичні гасла «Слава Україні – Героям слава!», «Наша територія успіху – це ПУЕТ!», «Найкращий Університет – це ПУЕТ!» привертали увагу перехожих і додавали настрою та згуртованості учасникам параду.

Завершилася процесія у міському парку «Перемога», де було урочисто представлено Університет та колектив його чарівних талановитих студенток, що блискуче виконали танок у вишиваних сорочках.

          

ВІТАЄМО З ПОЧАТКОМ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА ДНЕМ ЗНАНЬ!

З перших днів нового навчального року кафедра фінансів та банківської справи активно продовжила співпрацю з Полтавським навчально- виховним комплексом №16 та Полтавською загальноосвітньою школою №37.

1 вересня 2018 р. з нагоди дня знань завідувач кафедри В. В. Карцева та викладачі кафедри привітали колективи відповідних начальних закладів, дітей та їх батьків з початком навчального року і побажали успіхів, натхнення, впевненості у власних силах та відвертого прагнення до нових знань, реалізації всіх планів і мрій у спільній справі підготовки майбутніх фахівців для різних сфер економіки України.

У цей світлий день ми бажаємо всім зберегти дитячу спрагу знань, юнацьку допитливість розуму і зрілість міркувань! Зі святом!

          

Архів новин за 2017/2018 навчальний рік

Архів новин за 2016/2017 навчальний рік

Архів новин за 2015/2016 навчальний рік

Архів новин за 2014/2015 навчальний рік (кафедра фінансів)

Архів новин за 2014/2015 навчальний рік (кафедра фінансової політики, грошового обігу і кредиту)

Архів новин за 2013/2014 навчальний рік (кафедра фінансів)

Архів новин за 2013/2014 навчальний рік (кафедра фінансової політики, грошового обігу і кредиту)

Архів новин за 2012/2013 навчальний рік (кафедра фінансів)

Архів новин