Освітньо-професійні програми спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Молодший бакалавр

          

Навчально-методичне забезпечення спеціальності
072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Початковий (короткий) цикл вищої освіти (молодший бакалавр)

Бізнес-етика та ділові комунікації

Вступ до фаху

Гроші та грошово-кредитна політика

Економічна теорія, мікро- та макроекономіка

Економетрика

Інвестування

Іноземна мова

Методика пошуку та обробки інформації у сфері фінансів

Міжнародні фінанси

Моделі і технології фінансово-економічних процесів

Основи оподаткування бізнесу

Основи фінансів

Платіжні системи

Податки та соціальне забезпечення

Проектне фінансування

Публічні фінанси

Самоменеджмент і тайм-менеджмент

Університетська освіта

Фізичне виховання

Філософія

Фінанси домогосподарств

Фінансова статистика

Цифрові фінанси

Виробнича практика

Атестаційний екзамен

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Банківська справа

Економетрика

Корпоративні фінанси

Міжнародні фінанси

Моделі і технології фінансово-економічних процесів

Основи фінансів

Основи оцінки вартості підприємства

Оцінка вартості рухомого майна

Платіжні системи

Податки та соціальне забезпечення

Фінанси малого бізнесу

Фінанси підприємств

Фінансова статистика

Фінансова аналітика бізнесу

Архів

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Банківський менеджмент

Бюджетна політика та управління фінансами

Методологія та організація наукових досліджень

Податковий менеджмент

Проектування інформаційних систем в сфері ФБСС

Ринок фінансових послуг

Страховий менеджмент

Управління фінансовою санацією підприємства

Фінансове планування і прогнозування

Фінансовий контролінг

Фінансовий менеджмент

          

Архів