Наші випускники

          

Перший набір студентів заочної і денної форми навчання за фахом „Фінанси і кредит” кафедра фінансів  (на той час кафедра фінансів і кредиту Полтавського кооперативного інституту) здійснила у 1993 році.

Перший випуск спеціалістів за фахом „Фінанси і кредит” відбувся: на заочному факультеті - у 1997 році, на денній формі навчання - у 1998 році.

1997 рік

Чижевська Марина Борисівна – отримала перший диплом з відзнакою серед випускників-фінансистів. Поповнила науково-педагогічний склад кафедри фінансів, пройшла шлях професійного становлення, удосконалення і наукового зростання від асистента до доцента, кандидата економічних наук, працює над докторською дисертацією.

1998 рік

 

Педченко (Лещенко) Наталія Сергіївна – започаткувала плеяду кращих випускників спеціальності „Фінанси і кредит” денної форми навчання.

Перший проректор ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор. Автор навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів з фінансових дисциплін.

Корхова (Костенко) Лариса Володимирівна – начальник відділення АТ „УкрСиббанк”, м.Київ

Монастирний Сергій Володимирович – заступник Голови правління АБ „Полтава-Банк”,  м.Полтава.

Молодик Катерина Олександрівна – начальник відділу корпоративного управління банку „ПАТ Універсалбанк”, м.Київ

Веряскін Костянтин Володимирович

Інженер-програміст СП «Сперко-Україна». Член Всеукраїнської громадської організації «Сообщество ИТ-директоров Украины».

 

Косьміна Ганна Григорівна

Начальник бек-офісу Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк»

 

1999 рік

Козир Андрій Валерійович – Начальник слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби  Полтавської області, полковник податкової міліції

2000 рік

Іваненко Роман Миколайович –   Генеральний директор “Budget Ukraine”, Генеральный директор Фінансової компанії “Auto Finance”,  Голова комітету контролю “Hypobank”, м.Київ.

У 2000-2002 рр. Працював асистентом кафедри фінансів ПУСКУ. Автор навчального посібника з платіжних систем.

З 2004 р. – Генеральний директор компанії „Євролізинг”, з 2005 р. Голова Асоціації „Українське об’єднання лізингодавців”.

З 2007 р. Генеральний директор Фінансової компанії „“Auto Finance”,  Голова комітету контролю “Hypobank”, м.Київ.

Гнипа-Черневецька Лілія Володимирівна - з вересня 2000 року працювала викладачем циклової комісії фінансово-економічних дисциплін Полтавського кооперативного технікуму.

На кафедрі фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі обіймає посаду старшого викладача. Працює над кандидатською дисертацією, проблематика якої пов’язана з фінансовими відносинами у сфері вищої освіти.

Савченко Олександр Олександрович – керуючий Полтавським відділенням «Банк Петрокоммерц»

2001 рік

 

Гудзь Тетяна Павлівна – доцент кафедри фінансів та банківської справи Полтавського університету економіки і торгівлі, кандидат економічних наук

Працювала асистентом кафедри фінансів, закінчила аспірантуру та захистила у 2006 році кандидатську дисертацію зі спеціальності „Фінанси, грошовий обіг та кредит”. Зараз працює на посаді доцента кафедри грошового обігу і кредиту ПУСКУ. Провідний фахівець у сфері консалтингових послуг із питань аналізу та управління фінансово-господарської діяльності підприємства.

Автор більше двадцяти наукових і п'ятнадцяти навчально-методичних праць.

 

Рой Олександр Анатолійович – заступник начальника Головного управління  Державної казначейської служби України в Полтавській області

Вищу освіту здобув у Полтавському кооперативному інституті за спеціальністю „Фінанси”, отримавши кваліфікацію – магістр з фінансового менеджменту. У лютому 2009 року закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав кваліфікацію магістр державної служби.

З 2001 року працює в органах Держказначейства. Обіймав посади провідного економіста відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів, провідного казначея, головного казначея відділу видатків правоохоронних органів та силових структур управління Державного казначейства у Полтавській області. У січні 2003 року призначений заступником начальника відділу видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин управління Державного казначейства у Полтавській області.

З вересня 2006 року - начальник відділу видатків місцевих бюджетів управління видатків державного та місцевих бюджетів Головного управління Державного казначейства України у Полтавській області.

З листопада 2007 року по листопад 2011 року – працював на посаді заступника начальника Головного управління Державного казначейства України у Полтавській області.

З грудня 2011 року по цей час - працює на посаді заступника начальника Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області

Сметанін Сергій  Володимирович – З  01.08.2001 року обіймав посаду директора Новгородковського підприємства роздрібної торгівлі  Мелітопольського районого споживчого товариства. З 01.05.2003 року - Голова правління кредитної спілки „Капітал”, депутат Мелітопольської районної ради, голова комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку району

Шеховцова Тетяна Станіславівна – старший викладач кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії. Має понад 10 науково-методичних праць. Захистила кандидатську дисертацію. Викладає дисципліни: «Фінансове право», «Податкова політика», «Фінанси страхових компаній», «Фінанси зарубіжних корпорацій»

Шаповалов Віталій Олегович - кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки ПУЕТ,  заступник завідувача кафедри економічної теорії та прикладної економіки. Автор понад 20 наукових робіт.

У 2001 р. закінчив Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра з фінансового менеджменту. У 2012 р. захистив дисертацію на тему «Державне регулювання розвитком акціонерного сектора національної економіки України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2016 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та прикладної економіки.

Викладає дисципліни:макроекономіка, мікроекономіка, економічна теорія, історія економіки та економічної думки, інституційна економіка.

2003 рік

Краус Наталія Миколаївна

Працює доцентом у Полтавському національному технічному університеті ім.Ю.Кондратюка та за сумісництвом доцентом кафедри фінансів ПУЕТ. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

 Автор 18 статей у наукових фахових виданнях, 4 навчально-методичних праць, 2 монографій (одна з яких одноосібна), 1-го навчального посібника з грифом МОН України в співавторстві з дисципліни “Історії економіки та економічної думки” (модульний варіант). Прийняла участь у близько 30 науково-теоретичних, науково-методичних, науково-практичних конференціях.

Серед науково-практичних інтересів:

  • тіньовий сектор економіки та його взаємодія з офіційним;
  • вплив фіскальних інструментів на поведінку суб’єктів господарювання з метою легалізації тіньової діяльності;
  • економічна ефективність функціонування фіскального механізму.

Манжура Олександр Васильович – проректор з науково-педагогічної роботи ПУЕТ, доктор економічних наук.

Автор понад 20 наукових праць.

Автор монографії: Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань / О. В. Манжура. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2011. – 178.

Шудря Олег Іванович

Після закінчення університету працював у ПАТ «Укрсоцбанк».

З липня 2003 року обіймав посади начальника відділу корпоративних клієнтів Полтавської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», відділу організації продажу продуктів середньому та малому бізнесу;

З березня 2009 року працював на посаді головного економіста Харківської обласної філії АКБ “Укрсоцбанк” відділу організації продажу продуктів малому бізнесу, зарплатних проектів та відділу підтримки   Департаменту  корпоративного бізнесу Північно-Східного комерційного макрорегіону.

На теперішній час обіймає посаду начальника відділу кредитування Полтавської обласної філії АТ “Ощадбанк” .

2004 рік

Антоненко Олександр Борисович, випускник 2004 року – начальник відділу тарифної політики ТОВ „Укренергоконсалтинг”, кандидат економічних наук, м.Київ. За період роботи в ТОВ  „Укренергоконсалтинг” ним було запропоновано більше десяти змін до нормативних документів, вісім з яких прийняті урядом України.

Кобзар (Лях) Катерина Миколаївна – начальник відділу фінансового аналізу та управлінського обліку ТОВ „Нова пошта”, м.Полтава

Перший рік після закінчення університету працювала викладачем-стажистом на кафедрі  фінансів ПУСКУ. У наступному році  навчалася в аспірантурі  у  інституті аграрної економіки Української  академії   аграрних наук м.Київ.

У 2006 році  отримала посаду фінансового аналітика у компанії   ТОВ "Нова пошта", яка на сьогодні є   лідером експрес-доставки вантажів по території   України. Через 3 місяці  призначена на посаду начальника відділу фінансового аналізу та управлінського обліку. Обов'язки відділу - планування, прогнозування, контроль, аналіз та оптимізація доходів та витрат компанії.

 

Захарченко Олена Миколаївнааспірантка кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ

Є автором 7 наукових і навчально-методичних видань. Є співавтором кафедральної монографії "Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія та практика", Полтава. - 2010.

Викладає дисципліни: гроші та кредит, банківські операції, кредитування і контроль, платіжні системи та банківський нагляд.

 

 

2005 рік

Подольська Тетяна Валентинівна – начальник відділу банківських послуг Полтавської філії ПАТ „МЕГАБАНК”

Після закінчення Полтавського університету споживчої кооперації України у серпні 2005 року влаштувалася на роботу до Полтавської філії ПАТ «Мегабанк» на посаду касира сектору касового обслуговування.

У січні 2006 року обіймала посаду економіста відділу банківських послуг.

У грудні 2006 року призначена на посаду завідувача сектору готівкового обігу відділу готівкового обігу та касових операцій.

З жовтня 2007 року призначена на посаду начальника відділу банківських послуг Полтавської філії ПАТ «МЕГАБАНК»

Іваннікова Марина Миколаївна – декан по роботі з іноземними студентами ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі»; доцент кафедри, кандидат економічних наук.

Закінчила Полтавський університет споживчої кооперації у 2005 році.

В 2009 році закінчила аспірантуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на кафедрі маркетингу.

В 2011 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг».

Автор  20  наукових та 6 методичних праць.  Автор дистанційних курсів «Маркетинг» та «Основи маркетингу».

Викладає дисципліни: маркетинг, рекламний бізнес, маркетинг підприємства, маркетинг туристичних послуг, маркетинг у банку, маркетинговий аудит.

Шлапаченко Інна Олександрівна - після закінчення ПУЕТ працювала в ПГРУ «Приватбанк» на посаді касира-операціоніста у відділенні «Корпусний парк», згодом на посаді економіста цього ж відділення. З грудня 2007 року працювала у Полтавській філії ПАТ «МЕГАБАНК» на посаді зав.сектором грошового обігу, на сьогодні обіймає посаду керівника відділення Полтавської філії ПАТ «МЕГАБАНК».

 

2007 рік

Яремченко (Дьорова) Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансова політика сприяння розвитку малого підприємництва в аграрній сфері» за спеціальністю 08.00.08  «Гроші, фінанси і кредит». Активно займається науковою діяльністю, бере участь у роботі науково-практичних конференцій, є автором понад 20 науково-методичних видань. Викладає дисципліни: страхування, страхування в туристичному бізнесі, страхування ресторанного бізнесу, інвестування, інвестиційний аналіз, проектний аналіз.

Зінчик Андрій Васильович – після закінчення університету працював помічником менеджера ТОВ „Торговий Дім ГРЛ”по Росії, у 2008 році – менеджер ТОВ „Торговий Дім ГРЛ”по Росії.  На сьогоднішній день працює на посаді регіонального менеджера ТОВ „Торговий Дім ГРЛ”по країнах Азії.

Горбенко Євген Анатолійович – керівник відділу продажу нерухомості за спеціалізацією первинне (новобудови) та вторинне житло. АН «Супермаркет новостроек»

Гасій (Шиндер) Олена Вoлодимирівна - заступник директора Інституту економіки, управління та інформаційних технологій ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі»; кандидат економічних наук, доцент.

У 2007 році закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України. Отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Фінанси» за кваліфікацією магістр з фінансів.  Є автором 20 друкованих праць у  наукових виданнях і збірниках міжнародних науково-практичних конференцій. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію.

2008 рік

Кротова (Климко) Леоніна Леонідівна – керівник відділення „Фокус” ПРУ КБ „Приватбанк” у м. Полтава

2009 рік

Ігнатенко Вікторія Юріївна  
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

В травні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування бюджетного потенціалу регіону». Займається методичною та науковою діяльністю, має понад 10 науково-методичних видань, у т.ч. є співавтором робочого зошиту з дисципліни «Бюджетна система» для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою. Сфера наукових інтересів: бюджетний потенціал регіону.  Бере активну участь у роботі науково-практичних конференцій.

Дуда Марина Олександрівна  
асистент кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Має 5 наукових видань

Третяк Тетяна Валентинівна  
старший лаборант кафедри маркетингу ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" 

Тесля Людмила Володимирівна 
Спеціаліст І категорії – економіст відділу соціальних програм та послуг управління статистики у місті Полтава

Гавриш Ольга Євгеніївна – бухгалтер другої категорії централізованої бухгалтерії при відділі освіти у м. Полтава

Ігнатенко Олександр Сергійович – провідний спеціаліст відділу роботи з роботодавцями у ВВД ФС НВ (соціальний фонд) у м. Полтава

Карпишин Максим Юрійович – менеджер оптових продаж в регіоні ТОВ „Маннол- Логістік”

Київська Яна Іванівна – спеціаліст по кредитуванню та кредитним карткам ПАТ „Акцент-банк” у м. Полтава

Лисенко Анастасія Олександрівна – провідний економіст АТ „Родовід Банк” по роботі с корпоративними клієнтами у м. Полтава

Сорока Юлія Владиславівна – провідний казначей відділу фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів України консолідованої фінансової звітності у  Головному Державному казначействі України в Полтавській області

2010 рік

 

Гонтаренко Лілія Павлівна – бухгалтер другої категорії. Працює в бухгалтерії ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Карась Олена Миколаївна – аспірант кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

2011 рік

 

Кондрат Юлія Олексіївна - старший   інспектор приймальної комісії ПУЕТ

Кравченко Валентина - економіст  II- категорії фінансово- економічного відділу ПУЕТ

Меречина Юлія Олександрівна - методист  деканату факультету заочного навчання ВНЗ університету економіки і права "КРОК"

Горбунова Олена Андріївна - асистент кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ

Навчається в аспірантурі. Сфера наукових інтересів: державна політика пенсійного забезпечення в Україні. Викладає дисципліни: «Фінанси»,«Страхування», «Фінанси, гроші та кредит»,«Страхові послуги», «Страхування в туристичному бізнесі»

Автор  15  наукових та методичних праць.

Викладає дисципліни: «Фінанси», «Страхування», «Фінанси, гроші та кредит», «Страхові послуги», «Страхування в туристичному бізнесі»

Лугівська Леся Анатоліївна - фахівець відділу управлінського обліку та аналізу ТОВ «Нова пошта»

Жук Юлія Олександрівна - аспірантка кафедри маркетингу ПУЕТ

2012 рік

Боца Тетяна Василівна

АТ „Ощадбанк”, Кіровоградська обл., бухгалтер 1-ї категорії

Будкова Тетяна Олександрівна

ПАТ „Банк Русский стандарт” (м. Київ), економіст аналітичного відділу

Нартов Євген Олександрович

ТОВ „Пегастранс”, м. Полтава, фінансовий директор

Талан Ігор Станіславович

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту МНС (м.Київ). Науковий співробітник

Корсун Ірина Анатоліївна

Старосанжарське сільське комунальне господарство Полтавської області, головний бухгалтер

Рафальська Ольга Миколаївна

Житомирський кооперативний технікум, викладач

Бездудна Ірина Анатоліївна

Страхова компанія «Саламандра», спеціаліст зі страхування фізичних осіб

 

Лепетюх Анна Романівна

Кредитний експерт ПАТ «Мегабанк»

Солод Олександр Іванович

ПАТ КБ «Приват банк», м. Полтава, економіст

2013 рік

Товмашенко Наталія Олександрівна

Економіст-операціоніст  в ПАТ Полтава-Банк

Чемерис Марина Вікторівна

Економіст-операціоніст  в ПАТ Полтава-Банк

Гречко Олена Ігорівна

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича база "Левадник", економіст

Кожуленко Юлія Ігорівна

ТОВ "УКР-НАФТА-ЕЛІТ", бухгалтер

Руденко Віталій Юрійович

Компанія ООО "ГПЛ",  менеджер з продажу

2014 рік

Гришин Михайло Костянтинович

Заступник начальника відділу корпоративного бізнесу в ПАТ КБ ХРЕЩАТИК

Алексійчук Олександра Павлівна

менеджер відділу по роботі з корпоративними клієнтами компанії "Нова Пошта"

Янчевська Аліна Янівна

АТ "Ощадбанк"  м. Київ, контролер-касир

2017 рік

Кошман Ірина Володимирівна

Старший фахівець з кредитування АТ "ОТП  Банк"

Соляник Катерина Петрівна

фахівець 2 категорії відділу централізованого введення кредитних заявок АТ "УкрСиббанк" 

Каплата Оксана Павлівна

бухгалтер по реалізації АЗС - фірма ТОВ "Татнафта-АЗС-Україна"

Сафарі Фарідаі Хушвахтзод

ПАТ Перший Український Міжнародний банк (ПУМБ), головний кредитний спеціаліст

В нашей жизни мы все чаще сталкиваемся с такими понятиями, как личный адвокат, стоматолог, парикмахер, водитель и т.д. А вы слышали, чтобы кто-нибудь из ваших знакомых пользовался услугами личного финансового консультанта? О важности и нужности профессии финансового консультанта рассказывает коммерческий директор страховой компании «Fidem Life» Климченко Елена (выпускница специальности «Финансы и кредит» ВУЗ «Полтавский университет экономики и торговли  2012 года)

«Мы почему-то привыкли тщательно планировать до мелочей, например, свой отпуск. Причем мы четко знаем дату начала и окончания отдыха, сумму, которую мы готовы потратить…Почему же нам и в голову не приходит тщательно спланировать собственные финансы? Пользуясь услугами наших врачей, юристов, косметологов, парикмахеров, мы платим им за их работу. Почему же мы не научились платить себе за свою работу??? А вы вообще когда-нибудь задумывались о том, что себе тоже нужно платить? Мы так привыкли, что когда у нас возникают проблемы со здоровьем – мы идем к врачу. Когда необходима юридическая помощь или совет – ищем хорошего юриста. Когда нужно построить дом – обращаемся к услугам профессионального архитектора, квалифицированных строителей.  И в любой момент времени нам нужны деньги, деньги, деньги … Почему же так получается, что когда речь идет о вложении собственных денег, об эффективном распоряжении своими финансами, от чего, в конечном счете, зависит наше будущее – включая здоровье, возможность иметь хорошего врача, юриста или построить свой дом, – то здесь мы зачастую обращаемся не к финансовому консультанту, а полагаемся на советы друзей и знакомых? Например, только обратившись к финансовому консультанту нашей компании, вы узнаете о реальных преимуществах страхования жизни, а его нужности и необходимости. Ведь только лайфовое страхование позволяет не только сохранить и преумножить деньги, но и получить финансовую защиту будущего. На мой взгляд, профессия финансового консультанта очень нужна и очень скоро станет такой же популярной и востребованной как на Западе. Услугами личных финансовых консультантов уже давно пользуются во всех развитых странах мира. Это нормально, когда человек, прежде чем распорядиться своими денежными сбережениями, обращается к услугам личного финансового консультанта. Именно поэтому, наша компания уделяет огромное внимание постоянному развитию и повышению уровня профессионализма финансовых консультантов, ведь именно от них зависят очень важные решения, которые принимают наши клиенты. Приобретая полис страхования жизни, вы обеспечиваете себе уверенность в завтрашнем дне. Наши финансовые консультанты помогут в выборе именно той лайфовой программы, которая будет полностью отвечать вашим потребностям. Я уверена, что принимать решение о приобретении лайфового полиса, стоит очень взвешенно и обдуманно. И призвание финансового консультанта – помочь в этом нелегком процессе. В более же широком смысле эта профессия предполагает помощь людям в управлении своими деньгами. А, на мой взгляд, порой это не менее важно, чем, например, вовремя оказать первую медицинскую помощь. Ведь именно от того, насколько грамотно человек умеет распорядиться своими деньгами, зависит не только его будущее, но и благосостояние, и безопасность его семьи. А что может быть важнее, чем ощущать, что твоя профессия по-настоящему нужна людям. Кроме того, не стоит забывать еще об одном преимуществе, которое дает человеку эта профессия – полную свободу и возможность распоряжаться собственным временем. Ведь свою деятельность финансовый эксперт планирует самостоятельно. Кроме того, консультированием можно заниматься как профессионально, так и совмещая его с любым другим видом деятельности, что позволяет получать дополнительный доход».

 

Климченко Елена Игоревна – коммерческий директор Страховой компании «Fidem Life». Моя карьера началась с должности страхового агента. Работая в компании, я начала понимать, что помимо высокого дохода, получаемого от своей деятельности, я занимаюсь нужным делом. Ведь практически все люди в Украине не задумываются над тем, что без накопления средств на будущее в нашей стране жить нельзя.

Я поняла, что накопительное страхования жизни просто необходимо людям. Накопить средства на пенсию, на образование ребёнка и гарантировать финансовую поддержку на медицинское обслуживание – главные задачи страховых компаний. Я начала задумываться  над тем, где получить достойное образование и глубокие знания  в области финансов и страхования. Это мне было необходимо для того, чтобы не просто зарабатывать деньги, но понимать структуру, развитие, гарантии и надёжность страхового дела в Украине. И я выбрала Полтавский Университет Экономики и Торговли. Приобретая знания в этом ВУЗе, я начала более уверенно доносить наши программы людям, опираясь уже не на саму идею страхования и эмоции, а на чёткие факты, законы и необходимые законодательные документы. Так же, благодаря полученным знаниям, у меня начали появляться всё новые и новые предложения. Уже через два года учёбы мои работодатели предложили занять должность коммерческого директора в филиалах Полтавской и Сумской областей с достойной заработной платой. И уже четыре года мои филиалы занимают лидирующие позиции по продажам страховых программ.

Желаю университету, всем преподавателям и будущим выпускникам развития, процветания и достижения поставленных целей и самых высоких вершин. 

Огромное спасибо преподавателям кафедры финансов.

Мои контакты: 067 504 52 59, 500 651.

Адрес: г. Полтава, ул. Пушкина, 81.