Методичне забезпечення

          

Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

«Фінанси домогосподарств»

«Банківська система»

«Гроші і кредит»

“Інвестиційний аналіз”

“Інвестування”

«Місцеві фінанси»

«Податкова система»

«Оподаткування в туристичному бізнесі»

“Проектний аналіз”

“Соціальне страхування”

“Страхування”

“Університетська освіта”

“Фінанси”

“Фінанси малого бізнесу”

“Фінанси підприємств”

“Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”

“Фінансовий аналіз”

“Фінансовий ринок“

«Страхування ресторанного бізнесу»

Інші методичні розробки для студентів освітнього ступеня «бакалавра»

Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

«Банківське регулювання та нагляд»

«Бюджетний менеджмент»

«Міжнародні розрахунки та валютні операції»

“Оцінка вартості підприємства (бізнесу)”

«Податковий менеджмент»

«Проектне фінансування»

«Ринок фінансових послуг»

«Управління фінансовою санацією підприємства»

«Організація фінансового моніторингу у фінансових установах»

посіб. / С.Б. Єгоричева. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 292 с.

«Міжнародні розрахунки та валютні операції»

«Платіжні системи»

«Бюджетна система»

“Фінансове планування і прогнозування”

«Фінансовий менеджмент»

«Управління банківськими ризиками»

«Кредитний менеджмент»

«Фінансовий менеджмент у банку»

Інші методичні розробки для студентів освітнього ступеня «магістра»