Освітній процес в дистанційному режимі

          

Графік
проведення консультацій  науково-педагогічного персоналу
кафедри фінансів та банківської справи у дистанційному режимі
на І семестр 2021-2022 н.р.

П.І.Б. викладача

Дні тижня

Час

Електронна адреса

Завідувач кафедри доц., к.е.н. Яріш О.В.

Понеділок

11.00-13.00

yarishhelen2@gmail.com

проф., д.е.н. Педченко Н.С.

Вівторок

14.00-16.00

pedchenko_ns@ukr.net

проф., д.е.н. Гудзь Т.П.

Вівторок

12.00-14.00

gtp9@ukr.net

доц., к.е.н. Гасій О.В.

Середа

14.00-16.00

shynder@ukr.net

доц., к.е.н. Прасолова С.П.

Четвер

11.00-13.00

prasolova.s.p@gmail.com

доц.,к.е.н. Сидоренко-Мельник Г.М.

Середа

12.00-14.00

sidorenkomelnik.gan@gmail.com

доц., к.е.н. Соколова А.М.

П’ятниця

14.00-16.00

alenaniksokolova@gmail.com

доц., к.е.н. Тимошенко О.В.

Понеділок

13.00-15.00

ovt.timoshenko@gmail.com

Увага! Консультації проводяться дистанційно з використанням системи MOODLE або  електронною поштою

Контактні дані:

Кафедра фінансів та банківської справи – кабінет 105.

          

Графік
роботи  науково-педагогічного і допоміжного персоналу
кафедри фінансів та банківської справи у дистанційному режимі
на період дії «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки
(19.04 – 04.05 2021 року)

П.І.Б. викладача

Електронна адреса

Завідувач кафедри доц., к.е.н. Яріш О.В.

yarishhelen2@gmail.com

проф., д.е.н. Педченко Н.С.

pedchenko_ns@ukr.net

проф., д.е.н. Гудзь Т.П.

gtp9@ukr.net

доц., к.е.н. Гасій О.В.

shynder@ukr.net

доц., к.е.н. Прасолова С.П.

prasolova.s.p@gmail.com

доц., к.е.н. Сидоренко-Мельник Г.М.

sidorenkomelnik.gan@gmail.com

доц., к.е.н. Соколова А.М.

alenaniksokolova@gmail.com

доц., к.е.н. Тимошенко О.В.

ovt.timoshenko@gmail.com

ст. пр. Горбунова О.А.

gorbunova77elena@gmail.com

ст.лаборант  Курлейко В.Г.

v.g.kyrleyko62@gmail.com

Увага! На період карантину консультації проводяться дистанційно з використанням системи MOODLE,  електронною поштою викладачів (див. вкладку «Контакти» на сайті кафедри).

Контактні дані:

Кафедра фінансів та банківської справи – кабінет 105.

          

2 семестр розпочато! 11-12 січня 2021 року доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. дистанційно проведено лекції для студентів денної форми навчання (3 курс, гр. ФКб-31, ФКб мноц -31 та ФКб мноц. бер.-31) з навчальних дисциплін "Інститути міжнародного страхового ринку" та "Основи кредитної діяльності".

          

          

Виходимо на фінішну пряму. Закінчується передостанній дистанційний тиждень семестру (30.11.20 р. - 4.12.20 р.). Підводимо підсумки.

Що було предметом обговорення на практичних заняттях з дисциплін «Фінанси підприємств», «Корпоративні фінанси», «Основи оцінки вартості підприємства»? (групи ФК-41, ФКб інт-21, викладач: доц. кафедри фінансів та банківської справи Сидоренко-Мельник Г.М.). Закінчили опрацювання матеріалу з фінансового планування в корпораціях. Предметом обговорення виступили основні напрями Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Також цього тижня увага була прикута до фінансової звітності підприємства (корпорації). Обговорювались аналітичні можливості форм фінансової звітності, їх відповідність запитам власників, менеджменту, стейкхолдерів, особливості складання та подання звітності корпораціями. Розібрались в спільних та відмінних рисах зведеної та консолідованої фінансової звітності. Познайомились з інструментарієм аналізу фінансового стану підприємств (корпорацій): методи, прийоми, моделі, показники та специфіка бізнес-аналітики.

Особливості оцінки різних видів об'єктів залежно від функціонального призначення та особливостей підприємства обговорювались на практичних заняттях з основ оцінки вартості підприємства. Франшиза, роялті, вартість бізнесу, економічна додана вартість (EVA) та багато іншої корисної прикладної інформації було озвучено та, сподіваємось, знайшло відклик у майбутніх фінансистів.

          

Оцінювали дотримання банками України за даними їх фінансової звітності обов'язкових нормативів регулювання їх діяльності з боку НБУ, а також розглядали заходи з  виявлення банківських операцій та осіб, діяльність яких є об'єктом фінансового моніторингу та може бути спричинена необхідністю легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення на практичному занятті доцента кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасолової С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання  02.12.2020 року з навчальної дисципліни "Банківська справа".

02.12.2020 також розбирали,   які методи використовуються для управління кредитним портфелем та портфелем цінних паперів банку з тим щоб урівноважити дохідність і ризикованість кредитної та інвестиційної діяльності банку на практичному занятті доцента кафедри фінансів та банківської справи Прасолової С.П. зі студентами групи  ФКм-11 денної форми навчання  з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент".

          

02 грудня 2020 р. відбулася заключна лекція для студентів першого курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з навчальної дисципліни «Фінанси домогосподарств» на тему «Фінансова безпека домогосподарств».  Головна ідея лекції була зосереджена на синтезі знань, отриманих впродовж вивчення усього курсу, а також вивчення правил безпекової фінансової поведінки кожного свідомого громадянина суспільства. Відтепер і Ви, шановні студенти, маєте також нести світло фінансової грамотності  звичайним простим українцям задля підвищення фінансової безпеки наших українських сімей!

          

Продовжуємо звітувати про результати дистанційного навчання у ПУЕТ. А саме, сьогодні з'ясовували основні причини і наслідки виникнення банківських криз як базових факторів, що чинять дестабілізуючий вплив на фінансову безпеку банків та банківської системи, індикатори оцінки такої безпеки на лекції за темою "Фінансова безпека банківського сектору" доцента кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання  02.12.2020 року з навчальної дисципліни "Банківська справа".

02.12.2020 також розраховували вартість кредитів та складали графіки погашення боргу за кредитами банків на практичному занятті Прасолової С.П. зі студентами групи ОАб-11 денної форми навчання з навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит".

          

Черговий звіт. Дистанційний тиждень 23.11.20 - 27.11.20. Студенти-фінансисти груп ФК-41, ФК б інт-21. Викладач: доцент кафедри фінансів та банківської справи Сидоренко-Мельник Г.М.

«Краще мати будь-який план, ніж не мати ніякого……» Так зазначав видатний діяч, політик та фінансист Уїнстон Черчилль. Абсолютно погоджуючись, дистанційно опрацювали питання фінансового планування в корпораціях на лекційному та практичних заняттях з навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» на цьому дистанційному тижні навчання.

Криза чатує на підприємства реального сектору економіки: пандемія та карантинні обмеження, падіння купівельної спроможності населення, нестабільність та ризики зовнішнього середовища і як наслідки: спад обсягів виробництва та реалізації, нестача фінансових ресурсів, збитковість…. Питання ефективного кредитування підприємств ставляться гостро. Саме кредитування підприємств, оцінювання їх кредитоспроможності, реальність витримати кредитне навантаження, вимоги до застави та багато інших питань обговорювалося на практичних та лекційному заняттях з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» за дистанційним розкладом.

Вивчення дисципліни «Оцінка вартості підприємства» дісталося до методичних основ оцінки фінансових активів та зобов’язань підприємства. Нематеріальні активи та об’єкти інтелектуальної власності, акції та облігації, гудвіл та дебіторська та кредиторська заборгованості – це далеко не повний перелік об’єктів оцінки з якими студенти повинні навчитись працювати. Що й робили на цьому дистанційному тижні майбутні фінансисти груп ФК-41, ФК б інт-21.

          

Досліджували взаємозв'язок між зміною ціни та обсягом попиту на кредитні продукти банку та оцінювали маркетингову політику банку у сфері кредитування за основними факторами, які вплинули на зайняття Приватбанком лідируючих позицій на ринку банківських послуг на практичному занятті за темою "Особливості банківського маркетингу" доцента кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання 24.11.2020 року з навчальної дисципліни "Банківська справа".

24.11.2020 також розглядали особливості функціонування центрального банку, інших банків та небанківських фінансово-кредитних установ в умовах спліту під час індивідуального консультування, проведеного Прасоловою С.П. зі студентами групи ОАб-11 денної форми навчання з навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит".

          

З'ясовували відповідність інструментів та методів регулювання діяльності банків принципам, визначеним Базельським комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, а також особливості виявлення банківських операцій та осіб, діяльність яких є об'єктом фінансового моніторингу та може бути спричинена необхідністю легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення на лекції доцента кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасолової С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання 23.11.2020 року з навчальної дисципліни "Банківська справа".

23.11.2020 також розбирали, який вид гепу при управлінні процентним ризиком в умовах зниження процентних ставок на ринку банківських послуг України у 2020 році доцільно утримувати вітчизняним банкам з тим, щоб отримати додатковий прибуток, а також яку більш вигідно утримувати валютну позицію в умовах зростання курсів іноземних валют на практичному занятті доцента кафедри фінансів та банківської справи Прасолової С.П. зі студентами групи ФКм-11 денної форми навчання з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент".

          

Минув черговий тиждень дистанційного навчання.

16.11.20 студенти групи ФК-41 під керівництвом доцентки кафедри фінансів та банківської справи Ганни Сидоренко-Мельник опановували мистецтво фінансових розрахунків з питань впровадження амортизаційної політики підприємств, економічної ефективності простого та розширеного відтворення, модернізації, технічного переозброєння та ремонту основних засобів (практичне з дисципліни «Фінанси підприємств»).

Зважаючи на те, що ефективність оцінки майна абсолютно залежить від того інструментарію, яким буде здійснюватися оцінка, опанування методів та підходів оцінки майна виступає на перший план у підготовці фінансистів. Дійшла черга до рухомого майна. Методичні засади оцінки вартості рухомого майна були опрацьовані на заняттях з навчальної дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства» (17.11.20 та 19.11.20), група ФК-41, 16.11.20 - ФКбінт-21. Можемо оцінити будь-які транспортні засоби, обладнання чи устаткування.

Нюанси емісійної та дивідендної політики корпорацій підкорювались фінансистами груп ФК-41, ФКбінт-21 на практичних заняттях 18.11.20 та 19.11.20. Сподіваємось, що «білих плям» не залишилось і студенти на практиці зможуть ефективно реалізовувати отримані знання на практиці.

          

З'ясовували особливості аналізу динаміки, структури доходів та витрат банку та побудови факторних моделей для проведення аналізу впливу факторів на зміну доходів та витрат банку, формування аналітичних висновків та надання рекомендацій на практичному занятті лекції доцента кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами ФКб інт-22 заочної форми навчання 21.11.2020 року з навчальної дисципліни "Аналіз банківської діяльності".

          

З'ясовували основи організації банківського менеджменту та особливості проведення фінансових розрахунків за методами геп-менеджменту та дюрації при їх використані для управління рівнями процентногоризику, ризику ліквідності та валютного ризику активів та пасивів банку на практичному занятті доцента кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасолової С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання 18.11.2020 року з навчальної дисципліни "Банківська справа".

18.11.2020 також розбирали як формуються процентні ставки за депозитами банку та здійснюється управління депозитної бази у сучасній практиці діяльності банків на практичному занятті доцента кафедри фінансів та банківської справи Прасолової С.П. зі студентами групи ФКм-11 денної форми навчання з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент".

          

З'ясовували особливості оцінки конкурентної позиції банку та визначення оптимальних конкурентних стратегій для банків України, що знаходяться у різних фазах їх розвитку, у тому числі основні фактори, які вплинули на зайняття Приватбанком лідируючих позицій на ринку банківських послуг на лекції за темою "Особливості банківського маркетингу" доцента кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання  17.11.2020 року з навчальної дисципліни "Банківська справа".

  17.11.2020 також оцінювали обсяг і структуру грошової маси та грошової бази, визначали скільки ж грошей об'єктивно необхідно країні для забезпечення безінфляційного обігу  на практичному занятті Прасолової С.П. зі студентами групи  ОАб-11 денної форми навчання  з навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит".

          

13.11.2020 розбирали як оцінюється капітал банку та реалізуються методи визначення достатності власного капіталу банку за нормативними вимогами НБУ та їх відповідність принципам Базеля ІІ та Базеля ІІІ у сучасній практиці діяльності банків на практичному занятті доцента кафедри фінансів та банківської справи Прасолової С.П. зі студентами групи  ФКм-11 заочної форми навчання  з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент".

          

Продовжуємо в дистанційному режимі вивчати дисципліну «Корпоративні фінанси». 9.11.2020 р. та 11.11.2020 р. на практичному та лекційному заняттях студенти-фінансисти опрацьовували питання щодо управління капіталом корпорацій. Вивчали теорії управління капіталом корпорацій, методи його оптимізації, розраховували середньозважену та граничну вартість капіталу. Працювали студенти груп ФК-41 та ФКбінт-21.

10.11.2020 р. та 12.11.2020 р. на лекційному та практичному заняттях з дисципліни «Фінанси підприємств» студенти гр. ФК-41 знайомились з теоретичним матеріалом щодо фінансового забезпечення відтворення необоротних активів підприємства та організації фінансування оборотних. Прикладні навички формували під час розрахунку задач на прикладах сучасних підприємств реального сектору економіки України.

Застосування методів оцінки вартості об’єктів комерційної та житлової нерухомості в режимі он-лайн проілюстровано на практичних заняттях з дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства» в гр. ФК-41 (11.11.2020 р.) та гр. ФКбінт-21 (12.11.2020 р.). Капіталізація, дисконтування, заміщення, відтворення – тепер це не тільки термінологія. Це набуті компетентності, вміння та навички.

          

«Хто володіє інформацією - той володіє світом» зазначив більше двох століть тому Натан Ротшильд - англійський банкір, бізнесмен і фінансист.  Сказано це було після того, як голуби, якими захоплювався Натан і його брат Якоб, першими принесли їм звістку про поразку Наполеона під Ватерлоо. Це дало можливість братам-банкірам виграшно зіграти на Лондонській та Паризькій біржах, спричинивши спочатку обвал цін на облігації державної позики Англії та скупивши їх одразу за мінімальною, в результаті  створеної провокації, ціною. Вже наступного дня, після офіційного повідомлення про поразку Наполеона  англійські облігації різко зросли в ціні, але, їх більша частина до того часу вже знаходилася в руках Ротшильдів. За один день чистий прибуток клану фінансових магнатів склала більше 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

В епоху «інформаційних технологій» цей крилатий вислів стає дедалі актуальнішим. Адже уміння знаходити потрібну інформацію для обґрунтування інвестиційних рішень у сучасному електронному світі та ефективне її використання - справжній вид мистецтва. Саме цьому було присвячено практичне заняття з дисципліни «Інвестування» (10.11.2020 року), на якому студенти гр. ФК б-21 та ФБСС б-21 під керівництвом зав. кафедри фінансів та банківської справи доц. Яріш О.В.  на основі інформації з різних веб-джерел про вітчизняних емітентів цінних паперів оцінювали ефективність їх дивідендної політики та емітованих ними цінних паперів, набуваючи практичні навички інвестиційного аналітика.

          

З'ясовували особливості пошуку інформації для проведення статистичних досліджень розвитку банківської системи України, у тому числі особливості оцінки змін концентрації банківського капіталу на практичному занятті доцента кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання 10.11.2020 року з навчальної дисципліни "Банківська справа".

10.11.2020 також розбирали переваги і недоліки сучасних кількісних теорій грошей, а також сутність і роль кредиту у забезпеченні економічного зростання України на лекції Прасолової С.П. зі студентами групи ОАб-11 денної форми навчання з навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит".

          

З'ясовували основи організації банківського менеджменту та особливості використання базових стратегій, методів та моделей в управлінні активами та пасивами банку, орієнтованих на розв'язання протиріччя між рівнями прибутковості, ліквідністю та ризиком під час проведення лекції  за темою "Основи банківського менеджменту" доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання   "Основи банківського менеджменту" 9.11.2020 року з навчальної дисципліни "Банківська справа".

9.11.2020 також розбирали як оцінюється капітал банку та реалізуються методи визначення достатності власного капіталу банку за нормативними вимогами НБУ та їх відповідність принципам Базеля ІІ та Базеля ІІІ у сучасній практиці діяльності банків на практичному занятті доцента кафедри фінансів та банківської справи Прасолової С.П. зі студентами групи  ФКм-11 денної форми навчання  з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент".

          

5 листопада 2020 року на семінарському занятті з навчальної дисципліни "Гроші та грошово-кредитна політика" доцент кафедри фінансів та банківської справи Гасій О.В. разом зі студентами першого курсу спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" обговорили сутність, кредиту, їх види, чинники формування рівня позичкового відсотка, а також навчилися визначати майбутню вартість грошових коштів при застосуванні механізму простого та складного нарахування процентів.

          

Досліджували джерела пошуку статистичної та аналітичної інформації та відповідні методи аналізу банківської діяльності на практичному занятті, проведеному доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання 04.11.2020 року з навчальної дисципліни "Банківська справа" за темою "Основи аналізу діяльності банків".

          

27.10.2020р. проведено консультацію для студентів 3-го курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з навчальної дисципліни «Банківське регулювання та нагляд».

27.10.2020р. проведено практичне заняття з навчальної дисципліни «Публічні фінанси» для студентів груп ФК б-21, ФБСС-21, ФБСС б інт-11. Обговорені питання щодо принципів, порядку організації та практичних засад виконання державного бюджету України.

27.10.2020р. проведено практичне заняття з навчальної дисципліни «Фінанси домогосподарств» для студентів груп ФК б-11, ФБСС-11, ФБСС б інт-11 та ФБСС мб-11. Обговорені питання за темою «Оподаткування домогосподарств».

В рамках заходів до «Дня ощадливості», організованих кафедрою фінансів та банківської справи 27.10.2020р. проведена он-лайн зустріч професора кафедри Гудзь Тетяни Павлівни зі студентами Полтавського кооперативного коледжу на тему «Особиста фінансова грамотність: здобути, відчути, побачити». В процесі лекції-диспуту були обговорені життєво важливі питання, що стосуються фінансової грамотності населення, забезпечуючи фінансову безпеку домогосподарствам.

В рамках заходів до «Дня ощадливості», організованих кафедрою фінансів та банківської справи 27.10.2020р. проведено чергове засідання студентського наукового гуртка «Світ фінансів» під керівництвом Гудзь Тетяни Павлівни зі студентами першого курсу спеціальності 072 Фінанси,банківська справа та страхування. Тема зустрічі «Цифрові фінанси» була розкрита у доповідях, які підготували студенти: Башкир Каріна (група ФК б-11) – «Сучасні способи проведення платежів»; Івченко Антон (група ФБСС-11) – «Фінансові інновації чи фінансові піраміди?»; Шутько Олександр (група ФБСС-11) – «Поява, роль та перспективи крипто валют»; Кондрашов Олексій (група ФБСС б інт-11) – «Досвід Ісламського банку».

          

Сутність механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів є незрозумілим для пересічного українця. Проте це не стосується магістрів-фінансистів ПУЕТ, які 27 жовтня 2020 року разом з доцентом кафедри фінансів та банківської справи Тимошенко О. В. під час консультації з дисципліни «Бюджетна політика та управління фінансами» дослідили зміни горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів у двох періодах: до реформи у 2015 році та періоді бюджетної децентралізації; оцінили критерії визначення дотаційності місцевих бюджетів; провели розрахунки реверсної та базової дотації для обласного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад Полтавської області; розглянули перспективи міжбюджетного вирівнювання на 2021 рік.

          

З'ясовували особливості оцінки країнного ризику з урахуванням рейтингу країни при здійсненні іноземних інвестицій, а також переваги і недоліки проникнення іноземних банків в Україну, офшорного банкінгу 2 під час проведення практичного заняття  за темою "Основи організації міжнародного банківського бізнесу" доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання  27.102020 року з навчальної дисципліни "Банківська справа".

 27.10.20 також розбирали як формується певний тип грошово-кредитної політики залежно від використання окремих інструментів грошово-кредитного та валютного регулювання та інші проблеми під час проведення лекції доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами групи  ОАб-11 денної форми навчання  з навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит".

          

Сучасний етап функціонування економіки України характеризується наростанням кризового стану у фінансово-економічних умовах діяльності підприємств реального сектору. Негативна дія об’єктивних та суб’єктивних факторів господарювання є причиною незадовільних фінансових результатів фінансово-господарської діяльності підприємств та низької ефективності функціонування більшості галузей народного господарства в цілому.

Підготовка фахівців здатних приймати виважені рішення в галузі фінансів підприємств, брати на себе відповідальність за ці рішення та гарантувати їх ефективність стоїть надзвичайно гостро. Саме на формування таких компетентностей спрямовано викладання навчальної дисципліни «Фінанси підприємств».

27.10.2020 року доценткою кафедри фінансів та банківської справи  Ганною Сидоренко-Мельник проведено лекційне заняття для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» групи ФК-41. Презентовано теоретико-практичні аспекти фінансового забезпечення відтворення основних засобів і нематеріальних активів. Увагу зосереджено на впровадженні ефективної амортизаційної політики та реалізації комплексної програми підвищення ефективності використання основних засобів, оптимізації джерел їх фінансування.

          

Практичне заняття на тему
«Ринок облігацій як складова ринку капіталів»

27 жовтня 2020 року відбулося практичне заняття з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок та фінансові інститути» для студентів академічних груп ФК б-31, ФК б мноц-31 денної форми навчання.

Актуальна тема «Ринок облігацій як складова ринку капіталів» повністю досліджена. В процесі аналізу ринку облігацій викладачем кафедри фінансів та банківської справи Горбуновою О.А. акцентовано увагу студентів  на ряд ключових показників, включаючи термін погашення, умови дострокового викупу, кредитну якість, процентні ставки, ціну, дохідність і податковий статус облігацій. Студенти фінансисти оцінили реальну вартість конкретних боргових зобов’язань та визначили пріоритети облігацій перед звичайними та привілейованими акціями.

          

Продовжуємо опановувати мистецтво інвестування)

27.10.2020 р. під час чергової дистанційної лекції з дисципліни «Інвестування» студенти-фінансисти  гр. ФК б-21 та ФБСС б-21 разом із завідувачкою кафедрою фінансів та банківської справи Яріш О.В. обговорювали переваги і недоліки інвестування у цінні папери вітчизняних та іноземних компаній. Дискутували чому діяльність фондових ринків, особливо у Сполучених Штатах Америки, під час пандемії, здається, суперечить законам логіки, незважаючи на поширене серед економістів твердження, що фондовий ринок, як один з індикаторів стану економіки сигналізує про напрямок її руху? 

          

26.10.20 розглядали особливості фінансових розрахунків за експортно-імпортними угодами та проведення валютного хеджування за форвардними контрактами та угодами своп під час проведення практичного заняття за темою "Операції банків в іноземній валюті" доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 (фото 1 та 2 ) денної форми навчання з навчальної дисципліни "Банківська справа".

26.10.20 також розбирали як оцінюється ймовірність настання ризикової події та визначаються виплати за строковими угодами при хеджуванні цінових ризиків банку під час проведення практичного заняття за темами "Управління ризиками у банку" та "Хеджування ризиків у банку "доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами групи ФКм-11 (фото 3 та 4 ) денної форми навчання з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент".

          

Враховуючи постійний розвиток бізнесу та появу нових форм господарювання й методів розрахунків з’являються нові види грошових потоків, дослідження яких є особливо актуальним для студентів-магістрів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», оскільки зовсім скоро їм доведеться працювати на підприємствах, що переходять до європейських ринкових стандартів. З метою вивчення нових видів грошових потоків, що формуються в сучасних умовах господарювання, доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування Тимошенко О.В. 21.10 2020 р. було проведено індивідуальне заняття з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

          

Яка «температура» на світовому та українському фондових ринках з’ясовували студенти-фінансисти  гр. ФК б-21 та ФБСС б-21 20.10.2020 р. під час чергової дистанційної лекції зав. кафедрою фінансів та банківської справи Яріш О.В. з дисципліни «Інвестування».

У пошуках відповіді студенти під час он-лайн заняття знайомилися із сучасними формами та напрямами фінансового інвестування для індивідуальних та інституційних інвесторів, актуальними тенденціями на фондових ринках, новаціями законодавства щодо цінних паперів. Невирішенимиж поки залишилися питання: Як пандемія впливає на зарубіжні та вітчизняний фондові ринки і чи варто інвестувати у цінні папери під час кризи? Далі буде…….)))

          

21.10. 2020 доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. було  проведено практичне заняття (2 год.) в режимі відеозв'язку для студентів груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання  з навчальної дисципліни "Банківська справа" за темою "Діяльність банку на ринку цінних паперів", у тому числі розглядалися практичні аспекти фінансових розрахунків за операціями банку з акціями, облігаціями, депозитними сертифікатами тощо. 

          

21.10.2020 р. доцентом кафедри фінансів та банківської справи Ганною Сидоренко-Мельник було проведено практичне заняття з навчальної дисципліни «Корпоративні фінанси» для студентів денної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» групи ФК - 41, ФК-21 інт.

Корпоративні фінанси - це відносно самостійна сфера фінансової системи, що охоплює широке коло грошових відносин, пов'язаних з формуванням і використанням капіталу, доходів, грошових фондів в процесі кругообігу коштів. У країнах з розвиненою ринковою економікою корпорації посідають перше місце серед усіх типів підприємств щодо обсягу активів, реалізації і прибутку. Наприклад, у США корпораціями здійснюється 80 % всіх продаж і вони отримують 90 % прибутку.

Корпоративні фінанси порівняно з фінансами підприємств інших організаційно-правових форм мають найбільш складну внутрішню систему функціонування, яка потребує спеціального вивчення. Отже, вивчення корпоративних фінансів дозволяє більш предметно опанувати методологією і методикою прийняття оптимальних фінансових рішень в різних сферах підприємництва.

Сьогодні обговорювались переваги та недоліки сучасних моделей корпоративного управління. Студентками презентовано англо-американську та німецьку моделі. Тема досить складна, але коли цікаво – дистанційно чи в аудиторії – не має різниці. Тому роботу зроблено, а матеріал засвоєно.

Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність більш якісної і різноманітної підготовки фахівців економічного профілю. Впровадження курсу «Основи оцінки вартості підприємства» продиктовано часом і об’єктивно необхідно для підвищення професійного рівня майбутніх кадрів. Крім цього, слід відмітити, що на сьогоднішній день досить високим є попит на професійні послуги з оцінки. Основними замовниками оціночних робіт в Україні виступають банки, інвестиційні фонди, фірми та підприємства. Послуги досвідченого оцінювача необхідні для визначення доцільності та ефективності інвестування коштів в ті або інші об'єкти. Вже зараз є ситуації, коли без експертної оцінки не обійтися і простим громадянам.

Аналіз практики оцінки вартості підприємства в Україні, орієнтація її на Міжнародні, Європейські стандарти оцінки дозволяє зробити висновок про те, що в Україні сформувалася цілісна система методичних і практичних основ оцінки майна та майнових прав як самостійної дисципліни.

Саме базовим питанням була присвячена настановна лекція на тему «Теорія оцінки. Основні поняття, принципи та цілі оцінки вартості підприємства» та практичне заняття з дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства» для студентів заочної повної дистанційної форми навчання групи ФК-51, яке відбулось 21.10.2020 р. (провідний викладач: доцент кафедри фінансів та банківської справи Ганна Сидоренко-Мельник). Дистанційно, але продуктивно. Про це свідчить велика кількість питань, на які студентами  заочної повної дистанційної форми навчання отримані розгорнуті відповіді.

          

21.10.20 викладачем кафедри «Фінансів та банківської справи» к.е.н., доц. Соколовою А.М. було проведено леційне заняття з дисципліни «Страхування» для студентів 3 курсу (інтегрованих) денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», на якому, в межах теми «Страховий ринок», було розкрито сутність основних понять теми, головні тенденції розвитку страхових компаній та їх рейтинг в Україні за основними показниками та різними видами страхування, а також окреслено актуальні проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в сучасних умовах.

          

Лекційне заняття на тему «Ринок пайових цінних паперів»

21 жовтня 2020 року відбулося лекційне заняття з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок та фінансові інститути» для студентів академічних груп ФК б-31, ФК б мноц-31 денної форми навчання.  Старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Горбунова Олена Андріївна розкрила тему «Ринок пайових цінних паперів», яка включала такі питання: 1)  Ринок акцій. Випуск, реєстрація та розміщення; 2) Особливості акцій корпоративного інвестиційного фонду; 3) Характеристика інвестиційних сертифікатів; 3) Емісія та обіг сертифікатів фонду операцій з нерухомістю.

          

МОЖЛИВОСТІ КАР’ЄРИ У СФЕРІ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ:
ОН-ЛАЙН ДІАЛОГ ФІНАНСИСТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ З РОБОТОДАВЦЕМ

Ефективна багатостороння взаємодія між вищим навчальним закладом і стейкхолдерами є сьогодні запорукою продуктивного розвитку всіх сторін діалогу (УНІВЕРСИТЕТ – РОБОТОДАВЕЦЬ – СТУДЕНТ). Університет отримує можливість підвищення ефективності працевлаштування студентів і випускників, а також актуалізації навчального процесу з урахуванням вимог ринку праці. Роботодавець зацікавлений у діалозі з Університетом, щоб розвивати та навчати фахівців, які після закінчення ВНЗ вже будуть адаптовані до робочого процесу. Студент  фокусує увагу на набутті ним комплексу фахових компетенцій, що необхідні для побудови успішної професійної  кар’єри.

Переконливим доказом того, що колектив кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ піклується про майбутнє працевлаштування своїх студентів є організація он-лайн діалогу фінансистів-першокурсників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з роботодавцем – директоркою філії ПрАТ «СК «Провідна» в м. Полтава Бездудною Ларисою Григорівною.

«Професія страхового агента дуже приваблива, бо надає можливість мати стабільні доходи, вільний графік і широке коло спілкування»  –зазначила Лариса Григорівна, чим і зацікавила майбутніх фінансистів.

Пані Лариса провела цікаву он-лайн екскурсію по офісу страхової  компанії «Провідна», під час якої студенти мали можливість, не залишаючи власних домівок, опинитися у робочій атмосфері  сучасної страхової компанії. Розповіла про сутність страхування, посади, які можна обіймати в страховій сфері, актуальність та перспективи страхового бізнесу і, навіть, про рівень заробітних плат.

У жвавій дискусії студенти отримали відповіді на питання щодо ситуацій у яких не буде здійснено страхове відшкодування за різними видами страхування; основних тенденцій розвитку послуг страхування життя та медичного страхування;  можливостей проходження виробничої практики, вимог до претендентів на працевлаштування, дрес-коду та бізнес-етики у страховій компанії.

Актуальною для присутніх виявилась інформація про новий страховий продукт медичного страхування в сучасних умовах пандемії – «СТОП.КОРОНАВІРУС». Це страхування на випадок встановлення діагнозу COVID-19, при якому здійснюється виплата страхового відшкодування в разі стаціонарного лікування при будь-якому перебігу хвороби COVID-19.

Як результат, студенти отримали унікальний досвід спілкування із досвідченим фахівцем страхового бізнесу та корисні поради потенційного роботодавця.

          

Тема інвестування у сучасному світі – життєва необхідність кожного, хто піклується про своє фінансове благополуччя.  Стереотипне уявлення  про можливості  та напрямки інвестування, відсутність навичок інвестиційної культури та практичного досвіду,  зупиняє багатьох на шляху до особистого фінансового успіху.

Під час он-лайн лекції з навчальної дисципліни «Інвестування» 06.10.2020 року студенти  2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» під керівництвом завідувача кафедри фінансів та банківської справи  доц., к.е.н. Яріш О.В., руйнуючи стереотипи, опановували базові принципи формування, збільшення та збереження особистого капіталу.

Мрії про власну фінансову незалежність спровокували особливу цікавість студентів до питань: Як обрати надійний банк? На що варто звернути увагу при виборі депозитної програми? Які тенденції сьогодні превалюють на кредитному ринку?

          

Екзамен з навчальної дисципліни "Гроші та грошово-кредитна політика"

Зважаючи на карантин екзаменаційна сесія на кафедрі фінансів та банківської справи ПУЕТ проходить із застосуванням засобів дистанційної комунікації та згідно з затвердженим графіком. Це забезпечило студентам комфортні умови підготовки та, як наслідок, дало змогу вчасно та успішно скласти іспит. Студенти-фінансисти групи ФК-11 заочної форми навчання склали екзамен із навчальної дисципліни «Гроші та грошово-кредитна політика» к.е.н., доценту кафедри фінансів та банківської справи Гасій О.В. Результати іспиту засвідчили, що студенти оволоділи теоретичним матеріалом дисципліни та навчилися розв’язувати практичні завдання.

Щиро бажаємо студентам подальших успіхів на шляху здобуття омріяної професії!

          

УСПІХ: РЕЗУЛЬТАТ ПРИРОДНОГО ХИСТУ ЧИ НАПОЛЕГЛИВОЇ ПРАЦІ?

Життєво важливою проблемою для будь-якого студента є пошук можливостей застосування власних знань і вмінь на практиці. Знайти роботу для людини, яка поки не має диплома або нещодавно закінчила університет, буває нелегко. Роботодавці сьогодні орієнтовані на пошук фахівців з досвідом професійної діяльності і не переймаються проблемами працевлаштування молодих спеціалістів.

Саме з метою надання допомоги студентам у побудові їх професійної кар'єри 19 травня 2020 року відбулася онлайн-зустріч викладачів кафедри фінансів та банківської справи й студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з успішним випускником ПУЕТ, Цвітченком Павлом Миколайовичем. Павло Миколайович – випускник ПУЕТ 2019 року за спеціальністю «Банківська справа», сьогодні є керуючим відділенням АТ «Комерційний Банк «Приватбанк» у м. Полтава.

У ході зустрічі Павло розповів про побудову власної професійної кар’єри, про те, як використовує у банківській справі досвід, здобутий у стінах ПУЕТ, а також акцентував увагу студентів на необхідності серйозного підходу не лише до навчання, а й до проходження виробничої практики.  Під час зустрічі відчувалось зацікавлення серед студентів, які ставили цікаві та ґрунтовні запитання.

          

18.05.2020 к.е.н., доцент  кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасолова Світлана Павлівна надала роз'яснення телеглядачам РТV Полтавського телебачення щодо впливу послаблення карантину на зростання цін на ранні овочі

          

Практичне заняття  із завідувачем кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н, проф. Карцевою В.В.

Кафедра фінансів та банківської справи використовує інформаційно-дистанційні технології у підготовці студентів фінансистів освітнього ступеня бакалавр. Це є досить актуальним в умовах сьогодення.

Залишаємось дома та отримуємо необхідні професійні знання та навички.

Практичне заняття з дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства» було сьогодні особливо цікавим, оскільки використовувались макети реальних звітів оціночних компаній. Студенти груп ФКб-41 та ФКб-21і  проявили не аби який інтерес до визначення вартості об’єкта нерухомого майна, що здається в оренду.

У результаті виконання завдання студенти набули навичок визначення дійсної вартості об’єкта оцінки з використанням методів витратного та аналогового підходів.

          

У студентів гр. ФК м - 51 відбувся залік з дисципліни «Проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування».  Вивчення цієї навчальної дисципліни дозволило студентам оволодіти принципами і технологіями створення й експлуатації інформаційних систем,  ознайомитися з сучасними підходами до вирішення задач аналізу й реінжинирінгу бізнес-процесів. Викладач та куратор групи Тимошенко О.В. бажає подальших творчих успіхів всім студентам, які наполегливо готуються до сесії!

          

У студентів гр. ФК м - 51 відбувся залік з дисципліни «Проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування».  Вивчення цієї навчальної дисципліни дозволило студентам оволодіти принципами і технологіями створення й експлуатації інформаційних систем,  ознайомитися з сучасними підходами до вирішення задач аналізу й реінжинирінгу бізнес-процесів. Викладач та куратор групи Тимошенко О.В. бажає подальших творчих успіхів всім студентам, які наполегливо готуються до сесії!

          

Екзамен для студентів ФК – 11 інт з навчальної дисципліни «Інститути міжнародного страхового ринку»

30.042020 доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловаю С.П. було проведено екзамен в режимі відеозв'язку на дистанційному курсі для студентів груп ФК-11інт. заочної форми навчання у Кропивницькому (у різний час присутні 10 студентів)

та у Миколаїві (2 студентки)  з навчальної дисципліни "Інситути міжнародного страхового ринку". 

          

Лекція з дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства» зі студентами фінансистами освітнього ступеня бакалавр

Кафедра фінансів та банківської справи продовжує використовувати дистанційні технології у підготовці студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Це дає можливість отримувати необхідні професійні знання не виїжджаючи з дому.

Зав.кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., професором Карцевою В.В. постійно здійснюється підготовка студентів освітнього ступеня бакалавр з дисципліни «Основи оцінки вартості підприємства». Студенти ФКб-41 та ФКб-21і проявили зацікавленість при вивченні теми «Визначення ринкової вартості нерухомого майна». Особливий інтерес у студентів викликала інформація щодо розрахунку поправочних коефіцієнтів при визначенні вартості об’єктів нерухомості з використанням методу парних продаж.

          

Дистанційні екзамени з викладачем кафедри фінансів та банківської справи – Гасій Оленою

Із застосуванням засобів дистанційної комунікації екзаменаційна сесія в Інституті економіки, управління та інформаційних технологій, не зважаючи на нештатну ситуацію у країні, проходить згідно графіку. Дотримання плану забезпечило студентам денної форми комфортні умови навчання, а також дозволило вчасно й успішно скласти іспити. Так, наприклад, при здачі екзамену доценту кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н., доценту Гасій Олені студенти спеціальностей «Менеджмент» та «Облік і оподаткування» продемонстрували високий рівень знань з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит».

За підсумками вивчення дисципліни студенти набули нові знання щодо закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

Бажаємо нашим студентам подальших успіхів на шляху здобуття омріяної професії!

          

Дистанційні іспити з дисципліни «Публічні фінанси»

Науково-педагогічні працівники кафедри фінансів та банківської справи продовжують належним чином дистанційно екзаменувати студентів онлайн. Значна увага при цьому приділяється процедурі автентифікації особи студента. Слід також зазначити, що всі іспити онлайн відбуваються успішно як для студента, так і для викладачів. Це все тому, що у ПУЕТ фахова підготовка студентів завжди на першому місці. Так,  28 квітня 2020 року відбувся іспит, на якому студенти Миколаївського локального центру дистанційного навчання ПУЕТ продемонстрували гарні знання і, як результат, успішно склали дисципліну «Публічні фінанси» доценту кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н., доцент Гасій О.В.

          

Засідання кафедри фінансів та банківської справи

Кафедра фінансів та банківської справи продовжує роботу в on-line режимі, це вже є звичайною справою. На черговому засіданні кафедри розглядалися питання основних напрямів роботи кафедри: навчальної, методичної, наукової, виховної та профорієнтаційної. Викладачі кафедри досить активно підтримали дискусію стосовно зміни підходів щодо проведення виховних та профорієнтаційних заходів в нових умовах.

          

Полтавський університет економіки і торгівлі забезпечує організацію та проведення безперервного навчання навіть в умовах карантину завдяки дистанційним технологіям за допомогою найсучаснішого обладнання. Такі заходи дають учасникам мережі унікальну можливість отримувати знання не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста, дому.

«Тож залишайся вдома!».

За допомогою цих технологій продовжується і виховна робота кафедри «Фінансів та банківської справи» зі студентами спеціальності «072 Фінанси, банківська справа та страхування».

Так, доцентом кафедри фінансів та банківської справи Соколовою А. М. було проведено кураторські години зі студентами:

          

Сьогодні, 23.04.2020  доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловаю С.П. було проведено дистанційне практичне заняття в режимі скайп-конференції для студентів груп ФКб-31 та ФКб-12 інт. денної форми навчання з навчальної дисципліни "Інситути міжнародного страхового ринку" за темою «Проблеми, тенденції і перспективи розвитку інститутів міжнародного страхового ринку». А саме розв'язували задачі щодо розрахунку коефіцієнта концентрації страхових капіталів на міжнародному ринку та вирішували тестові завдання щодо видів шахрайств на міжнародному страховому ринку та існуючих засобів їх упередження та виявлення, існуючих тенденцій сучасного міжнародного страхового ринку. За результатами роботи студентів на практичному занятті виставлено оцінки

          

К.е.н., доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловаю С.П. було проведено дистанційне практичне заняття в режимі скайп-конференції для студентів групи ФКб-21інт. заочної форми навчання (Житомир) з навчальної дисципліни "Банківська система" за темою "Сучасний інструментарій аналізу банків". А саме, обговорювали теоретичне обрунтування та розвязували задачі щодо  особливостей розрахунку показника GAP та застосування методики геп-менеджменту в управлінні процентним, валютним та ризиком ліквідності балансу банку. Додатково надавалась консультація щодо виконання робіт у дистанційному курсі та підготовки до екзамену.

          

Онлайн-практика від UKRSIBBANK BNP

Наші студенти  мають можливість проходити онлайн-практику від UKRSIBBANK BNP Paribas Group під час карантину. Ними розроблена спеціальна програма  «UKRSIB praktyka online».

 Ним вже скористалася наша студентка-фінансистка – Марина Харченко. Вона успішно пройшла теоретичний курс, який підтверджений відповідним сертифікатом.

Цей  курс створений  для студентів, метою якого є  надати можливість пройти практику в онлайн режимі. Також він може стати частиною навчального процесу.Він доступний всім хто цікавиться фінансовим світом та планує свою кар’єру в банківській справі та могли отримати цікаву, корисну та практичну інформацію, дізнатися про стандарти провідної міжнародної фінансової групи. І все це в зручний час, у будь-якому місці.

Успішно пройшовши інтерактивний курс та правильно відповівши на питання, студенти отримують електронні сертифікати.

Зареєструватись на практику можна тут https://ukrsibbank.davintoo.com/

Більше про #UKRSIBpraktykaOnlinehttps://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410852/

Не втрачайте своєї можливості та реєструйтеся на курс!

Продовжується дистанційне навчання студентів-фінансистів різних форм навчання.

Професоркою та завідувачкою кафедри фінансів та банківської справи, Карцевою Вікторією, проведено ряд лекційних та практичних занять, надані індивідуальні консультації та прийняті іспити студентів, а саме:

Ефективне навчання під час карантину можливе та наші студенти щодня показують найкращі результати, так тримати.

          

Дистанційне навчання студентів-фінансистів триває!

Підготовка студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» вже з  першого курсу починається з вивчення дисциплін, що формують фахові компетентності майбутніх випускників.  Невідємною його частиною в умовах карантину є on-line лекції, семінарські заняття, консультації, екзамени.

16 квітня 2020 р. доцент кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н., доцент Гасій О.В. приймала  іспит on-line у студентів групи ФК-11 спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з навчальної дисципліни «Основи фінансів» та з "Гроші та грошово-кредитна політика"

Бажаємо не зупинятись на досягнутому і впевнено досягати поставлених цілей!

          

Дистанційне навчання триває

Доцентом кафедри фінансів та банківської справи Яріш О.В.  в режимі онлайн пройшли обговорення новітніх тенденцій на фондовому ринку України зі студентами групи ФК б – 41.

Студентами  групи ФК б інт -21 було складено ПМК з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» -  Миколаївського коледжі бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" .

Також успішно пройшли консультації перед ПМК з навчальної дисципліни «Методика пошуку та обробки інформації в сфері фінансів» для студентів групи ФКб-11.


Обговорення новітніх тенденцій на фондовому ринку України доцентом кафедри фінансів та банківської справи Яріш О.В. зі студентами групи ФК б – 41.


ПМК з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок»  зі студентами  групи ФК б інт -21 Миколаївського коледжі бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"


Консультація перед  ПМК з навчальної дисципліни «Методика пошуку та обробки інформації в сфері фінансів» для студентів групи ФКб -11

          

Формування професійних навичок у студентів-фінансистів в умовах карантину

З уведенням карантину освітній процес в університеті загалом та у студентів-фінансистів зокрема зазнав суттєвих змін і 100-відсотково став дистанційним. І тут у пригоді стали багаторічний досвід організації та реалізації дистанційного навчання кафедри фінансів, розроблені викладачами кафедри дистанційні курси та їх досвід викладання за дистанційними технологіями. 

Відповідно до затвердженого розкладу (який, до речі, завжди можна переглянути на офіційному сайті ПУЕТ) першим проректором університету, д.е.н., професоркою кафедри фінансів Н.С. Педченко  проводяться заняття як зі студентами денної, так і заочної форм навчання. 

Крім традиційного теоретичного матеріалу дистанційного  курсу (текстів лекцій, презентацій, графічних об’єктів та відео), студенти мають можливості спілкування на базі освітнього порталу ПУЕТ офф- або онлайн один з одним або групою з викладачем.  


З метою забезпечення доступності зв’язок кафедри зі студентами підтримується та дублюється кількома каналами


Зустріч зі студентами-фінансистами онлайн за дистанційним курсом від завідувачки кафедри, д.е.н., професорки Карцевої В.В.

Під час розв’язання практичних завдань майбутні фінансисти використовують різноманітні сучасні технологічні та методологічні підходи:  від опису та вирішення кейсу або проведення розрахункових робіт до застосування завдань-симуляторів, розроблених у Moodle. Крім цього, завдяки можливостям освітньої платформи ПУЕТ студенти можуть виконувати групові завдання, адже участь кожного студента очевидна всій команді.  


Зразок виконаного завдання майбутнім фахівцем у сфері фінансів


Активна робота студентів у дистанційному курсі «Стархування ректоранного бізнесу»


Онлайн заняття к.е.н., доцентки кафедри Соколової А. М.


Активна робота студентів у дистанційному курсі «Стархування ректоранного бізнесу»


З роботою в онлайн режимі к.е.н., доцентки кафедри Тимошенко О.В.


Спілкування зі студенткою в режимі онлайн к.е.н., доцентки кафедри Чижевської М.Б.

Із засвоєнням матеріалів студенти можуть пройти проміжний контроль, підготуватися до підсумкового контролю знань. Підсумковий контроль відповідно до програми підготовки, зазвичай, складається з тестової частини та практичних завдань, що студент виконує онлайн. 

Так, 9 квітня 2020 року доцентка кафедри фінансів та банківської справи Прасолова Світлана провела практичне заняття у гр. ФК-31 та ФКінт.-12 денної форми навчання, використовуючи технології скайп-конференції, та іспит у системі дистанційного навчання через програму відеозв'язку в гр. ФК-21інт, які мешкають у м. Миколаїв та м. Кропивницький (заочна форма навчання).


Проведення екзамену дистанційно в спеціалізованій лабораторії ПУЕТ


Проведення екзамену в онлайн режимі к.е.н., доцентом кафедри фінансів та банківської справи Прасолова С. П.

Вплинули умови карантину й на діяльність викладачів кафедри, адже перебуваючи вдома, вони працюють зі студентами, над новими дистанційними курсами, науковими статтями та приділяють час власному саморозвитку. 


Засідання кафедри в режимі онлайн

Крім цього, кафедра фінансів та банківської справи днями провела онлайн- засідання, на якому вирішувалися нагальні проблеми кафедри та обговорювалися питання готовності до дистанційної заліково-екзаменаційної сесії студентів. Засідання пройшло активно та конструктивно.

Кафедра в умовах карантину не забуває про наукову роботу. 9-10 квітня кафедрою фінансів та банківської справи проведена ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах». Учасниками конференції було надіслано понад 50 тез, з яких понад 10 -  закордонних. Географія тез досить різноманітна: від Чернігова до Одеси, від Львова до Херсону. Наші зарубіжні гості надіслали матеріали з Казахстану, Білорусі, Азербайджану.  Ми дякуємо всім учасникам, які навіть у таких нестандартних умовах взяли активну участь у конференції.

Паралельно проводиться наукова робота зі студентами. На засіданні кафедри було вирішено від студентської фінансової спільноти делегувати студентку 3-го курсу Карачковську Поліну для виступу з доповіддю «Зарубіжний досвід удосконалення пенсійного забезпечення на основі сучасних систем страхування»  на пленарному засіданні студентської науково-практичної конференції  «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХІХ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік), яка проходила в онлайн- режимі. 

Отже,  майбутні фахівці у сфері фінансів, банківської справи та страхування разом із викладачами кафедри з оптимізмом дивляться в майбутнє та готуються до нових звершень.

          

Сьогодні, 9 квітня, доцент кафедри фінансів та банківської справи Прасолова Світлана провела практичне заняття в гр. ФК-31 та ФКінт.-12 денної форми навчання в режимі скайп-конференції та екзамен в системі дистанційного навчання через програму відеозв'язку в гр. ФК-21інт. Миколаїв та Кропивницький (заочна форма навчання).

          

Онлайн лекції та практичні заняття для студентів-фінансистів

Доцент, кафедри фінансів та банківської справи Прасолова  Світлана Павлівна також проводить заняття онлайн для студентів. 

На  фото 1 - практичне про особливості проходження виробничої переддипломної практики зі студентами гр.ФКм -51 (Харків) від 06.04.20 (за розкладом izeta);

А на  фото 2 - лекція для студентів денної форми навчання  гр. ФК-31 та ФК-12інт. з навчальної дисципліни " Інститути міжнародного страхового ринку" від 08.04.20  (за розкладом izeta).