Контакти

          

Зав. кафедри:

Викладацька:

          

Електронні адреси викладачів кафедри

П.І.Б. викладача

Електронна адреса

Завідувачка кафедри доц., к.е.н. Яріш О.В.

yarishhelen2@gmail.com

проф., д.е.н. Педченко Н.С.

pedchenko_ns@ukr.net

проф., к.е.н. Гудзь Т.П.

gtp9@ukr.net

доц., к.е.н. Гасій О.В.

shynder@ukr.net

доц., к.е.н. Прасолова С.П.

prasolova.s.p@gmail.com

доц., к.е.н. Сидоренко-Мельник Г.М.

sidorenkomelnik.gan@gmail.com

доц., к.е.н. Соколова А.М.

alenaniksokolova@gmail.com

доц., к.е.н. Тимошенко О.В.

ovt.timoshenko@gmail.com