Увага! Долучайтеся до обговорення освітніх програм спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

          

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси банківська справа та страхування» Другого рівня вищої освіти (магістр). Проект для обговорення

Пропозиції та зауваження

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси банківська справа та страхування» Першого рівня вищої освіти (бакалавр) . Проект для обговорення

Пропозиції та зауваження

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси банківська справа та страхування» Початкового рівня (короткого циклу). Проект для обговорення

Пропозиції та зауваження

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів

          

Увага!

Шановні студенти, випускники, викладачі, роботодавці!

Долучайтеся до обговорення освітніх програм спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Електронна адреса для надання пропозицій, коментарів, зауважень fbi@puet.edu.ua

Дата закінчення внесення пропозицій - 02.03.2021

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (КОРОТКИЙ ЦИКЛ) ВИЩОЇ ОСВІТИ – МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси банківська справа та страхування» Початкового рівня (короткого циклу)

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми початкового рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси банківська справа та страхування» Першогого рівня вищої освіти

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ

ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МАГІСТР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси банківська справа та страхування» Другого рівня вищої освіти

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми "Фінанси і кредит" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ

          

Завершилося громадське обговорення освітньо-професійних програм спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Щиро дякуємо нашим стейкхолдерам за проявлений інтерес, активну участь в обговоренні програм та цінні рекомендації. Висловлюємо велику подяку рецензентам:

Висловлені Вами зауваження та пропозиції враховано при затвердженні освітньо-професійних програм спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

          

Анкетування стейкхолдерів

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» у ПУЕТ

Анкета опитування випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування

Анкета вивчення думки роботодавців стосовно задоволеності якістю освітніх програм спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у ПУЕТ

          

Моніторинг результатів анкетування

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у і семестрі 2021-2022 н.р. (2-4 курси)

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітньої 1-го курсу освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у І семестрі 2021-2022 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти 1 курсу освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Фінанси і кредит» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у І семестрі 2020-2021 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти ІІ-ІV курсів освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної та денної форм навчання щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у 1 семестрі 2020-2021 н.р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти 1-го курсу зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінанси і кредит» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у ІІ семестрі 2020 - 2021 навчального року

Результати опитування здобувачів вищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у ІІ семестрі 2020 - 2021 навчального року