АБІТУРІЄНТУ

          

«Якщо хочеш бути багатим,
потрібно бути фінансово грамотним»

Роберт Кійосакі

Фінансист – це одна з професій, що з’явилася багато століть тому, і абсолютно не втратила актуальності в сучасному світі.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» надає можливості отримання загальних і спеціальних компетентностей у сфері фінансів, банківської справи та страхування, які відповідають викликам часу та запитам сучасних роботодавців щодо якості підготовки фінансистів нової формації.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
FINANCE
У СВІТОВОМУ РЕЙТИНГУ

Відомо, що окремі спеціальності залишаються найпопулярнішими протягом декількох років, а є спеціальності у вишах, що затребувані постійно. Експерти проаналізували понад 50 спеціальностей, щоб з'ясувати, які з них є найбільш визнаними у всьому світі та які університети є найкращими для обраного напрямку.

Тож цікаво, що попри розвиток технологій та зміни у сфері освіти, за даними світового рейтингу QS World University Ranking by Subject 2021 спеціальність FINANCE за рівнем популярності перебуває на 10-ому місці. І це не дивно, оскільки розвиток фінансових технологій потребує високопрофесійних фахівців. І саме Гарвардський університет у 2020 році був навчальним закладом номер один з підготовки фахівців за цим напрямом.

Кафедра фінансів та  банківської справи ПУЕТ здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Гарант освітньої програми: Гасій Олена Володимирівна, к.е.н., доцент.

Гарант освітньої програми: Яріш Олена Валентинівна, к.е.н., доцент.

Гарант освітньої програми: Прасолова Світлана Павлівна, к.е.н., доцент.

Гарант освітньої програми: Педченко Наталія Сергіївна, д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи.

Навчання за спеціальністю  «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволить майбутнім фінансистам оволодіти практичними прийомами і методами управління особистими, корпоративними  та публічними фінансами, ознайомить з основами цифрових фінансів та сучасними інформаційними технологіями, методами фінансової аналітики та  оцінки вартості бізнесу, особливостями функціонування і регулювання банківської системи та небанківських фінансових установ тощо, а також комунікативними, лідерськими, командними та іншими соціально-психологічними навичками, необхідними для побудови успішної професійної кар’єри у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Практична підготовка за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється після закінчення першого курсу. Студенти мають можливість проходити практику в державних установах, страхових компаніях, підприємствах реального сектору економіки та банківській сфері.

 

Про ПУЕТ (у т.ч. бібліотека, аудиторії, лабораторії)

 

 

Спортивний копплекс, Центр мистецтв та дозвілля ПУЕТ

 

Гуртожитки ПУЕТ